PL EN


2017 | 3 | 67-77
Article title

Ankieter w terenie, problemy z jakością badań ilościowych

Content
Title variants
EN
The interviewer in the field, problems with the quality of quantitative research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na problematyce świadomego łamania procedur terenowych przez ankieterów. Kwestie te nie są często podejmowane w analizach metodologicznych z powodu trudnej dostępności danych. Nawet jeżeli wszystkie strony uczestniczące w procesie badawczym zdają sobie sprawę z istnienia problemu, to nie są zainteresowane jego nagłaśnianiem, obawiając się negatywnego wpływu na wizerunek branży badawczej. Rozważania koncentrują się na opisie najczęściej popełnianych oszustw ankieterskich i analizie procedur kontrolnych mających im zapobiegać. Podjęto także próbę wskazania czynników związanych z funkcjonowaniem branży badawczej, które mogą mieć wpływ na częstotliwość nieuczciwych praktyk.
EN
The article focuses on the issues of deliberate violations of procedures for field by interviewers. These issues are not often taken in methodological studies due to financial difficulties of data availability. Even if all parties involved in the research process are aware of the existence of the problem, they are not interested in airing it, fearing a negative impact on the image of the research industry (branch). The consideration focuses on the description of the most commonly fraud interviewers and analysis of control procedures in order to prevent them. Another attempt is to indicate the factors related to the functioning of the research industry that can have an impact on the frequency of unfair practices.
Year
Issue
3
Pages
67-77
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Dukaczewska A. (1995), Cechy ankieterów a wiarygodność danych uzyskiwanych w badaniach kwestionariuszowych, „ASK Społeczeństwo, Badania, Metody”, nr 2/95, s. 37-52.
 • Garlicki J., Diagnoza sytuacji na rynku badań marketingowych w Polsce, Katalog, wyd. 6, Agencje badań marketingowych, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, http:// ptbrio.pl/files/06_katalog_ptbrio_2001.pdf [dostęp: 7.03.2017].
 • Głuchowski P. (2016), Sufitowanie, „Duży Format”, nr 151, wyd. z dnia 30.06.2016, s. 14-15.
 • Kistelski K. (1985), Rola ankietera w wywiadzie kwestionariuszowym w socjologii, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Socjologica”, Łódź.
 • Lutyńska K. (1993), Surveye w Polsce, spojrzenie socjologiczno-antropologiczne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Lutyńska K. (1998), „Strategie” i postawy współczesnych ankieterów a reakcje na nowe obawy respondentów, „ASK Społeczeństwo, Badania, Metody”, nr 7/98, s. 17-36.
 • Sawiński Z. (2005), Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterow, [w:] P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Sawiński Z., Sztabiński F. (2005), Czy ankieterzy oszukują? Jak można to sprawdzić?, [w:] P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Stoop I.A.L. (2005), The Hunt for the Last Respondent. Nonresponse in sample surveys, The Hague.
 • Sztabiński F. (2005), Kontrola realizacji badania, [w:] P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Sztabiński F. (2011), Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Sztabiński P.B. (1997), Ankieterzy i ich respondenci, od kogo zależą wyniki badań ankietowych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Sztabiński P., Domański H., Sztabiński F. (2016), „Sufitowanie”: czy rzeczywiście największy problem badań sondażowych, „Duży Format”, nr 157, wyd. z dnia 7.07.2016, s. 19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eaa07e1-a01d-4e95-b738-9cca1835f5f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.