PL EN


2014 | 10 | 335-357
Article title

Kształcenie położnych w Polsce z uwzględnieniem szkoły medycznej we Włocławku. Krótki rys historyczny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Midwives’ Education in Poland Considering the Medical School in Wloclawek. Short Historical Brief
Year
Volume
10
Pages
335-357
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
References
 • Bitkowski J., Położnictwo w Gdańsku od XVI do końca XIX wieku, Archiwum Historyczno-Medyczne 1967, t. 30, nr 4.
 • Cekański A., Cekańska J., Zawód położnej na Górnym Śląsku – studium historyczne – prawno-socjologiczne, Katowice 2002.
 • Cybulski A., Dzieje włocławskiej oświaty, Warszawa 1991.
 • Heimrath T., Rozwój ginekologii i położnictwa, [w:] T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 1988.
 • Iwanowicz-Palus G. J., Krysa J., Bień A., Rola położnej rodzinnej w Polsce, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2013, t. 19, nr 3.
 • Jania H., Nasze XXV-lecie – kształcenie położnych, Pielęgniarka i Położna 1969, nr 6.
 • Jania H., Sekcja Położnych przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym, Pielęgniarka i Położna 1978, nr 1.
 • Jędrzejak E., Monografia Medycznego Studium Zawodowego Wydział Pielęgniarstwa we Włocławku, Włocławek 1985.
 • Kalinowa Z., Problemy kształcenia zawodowego położnych, Pielęgniarka i Położna 1978, nr 1.
 • Katafias J., M. Pawlak, Włocławski Oddział Instytutu Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1979–1984), Włocławek 2001.
 • Łapiński Z., Wkład kliniki lwowskiej w polską naukę położniczą, Wiadomości Lekarskie 1976, t. 29, nr 20.
 • Majkowski J., Kontynuacja tradycji warszawskiej szkoły położnictwa i ginekologii. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Służba Zdrowia 1994, nr 21.
 • Marianowski L., Dębski R., Zarys historii polskiego położnictwa i ginekologii, Archiwum Historyczno-Medyczne 1989, t. 52, z. 3.
 • Matuszewska E., Zarys historii zawodu położnej do XIX wieku, Pielęgniarka i Położna 1988 , nr 4.
 • Moraczewska B. Odbudowa i rozwój szkolnictwa we Włocławku w latach 1945–1975, Włocławek 2010.
 • Nyczaj S., Mała księga przysłów polskich, Radom 1993.
 • Pawlak M., Oświata i szkolnictwo w latach 1945–1990, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, t. II: lata 1918–1998, (red.) J. Staszewski, Włocławek 2001.
 • Pisarski T., Obara M., Waszyński M., Szkoły i twórcy współczesnej ginekologii polskiej, Poznań 1991.
 • Rejmanowski T., Opieka zdrowotna i społeczna w latach 1945–1990, [w:] Włocławek, dzieje miasta, (red.) J. Staszewski, t. II: lata 1918–1998, Włocławek 2001.
 • Rybak J, Tradycje krakowskiej szkoły położnych, Pielęgniarka i Położna 1970, nr 5.
 • Schwarz S., Zarys dziejów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Ginekologia Polska 1973, t. 44, nr 7.
 • Seyda B., Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1973.
 • Thorwald J., Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga, Wrocław 1994.
 • Vigarello G., Historia zdrowia i choroby od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997.
 • Waszyński E., Czym jest historia medycyny, Ginekologia Praktyczna 2000, nr 8.
 • Waszyński E., Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2000.
 • Waszyński E., Obara M., Sylwetki zasłużonych ginekologów polskich, Poznań 1991.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia, 20 marca 1951 r. nr SiN III-91751.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eb25d63-76a3-4320-bf90-c719970a5e34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.