PL EN


2013 | 2(2) | 117-142
Article title

Artysta w koncepcji Jana Pawła II w Liście do artystów

Content
Title variants
EN
An Artist in the Concept of John Paul II in The Letter to Artists
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst ukazuje koncepcję człowieka artysty w twórczości papieża Jana Pawła II. Artykuł jest tekstem opartym o źródła. Głównym źródłami jego myśli na temat artysty są dla nas dwa teksty: tzw. „Ewangelia a sztuka” i tzw. „List do artystów”. Inne teksty Jana Pawła II są tylko dopełnieniem (uzupełnieniem) dla tych dwóch głównych tekstów źródłowych. Autor artykułu analizuje idee (koncepcje) człowieka-artysty w Liście do artystów, specjalnie w kontekście ogólnej koncepcji (ogólnego zarysu) kultury w opisach dokonanych przez Jana Pawła II (to jest nowością w tekście). W artykule znajdują się bardzo ważne cytaty (cytowania) z jego oryginalnego polskiego tekstu. Autor użył historiograficznej metody w swoim studium.
EN
The text shows the idea of an artist in creativity according to Bl. John Paul II. This article is a source-based text. Main sources of his thought about an artist are for us two texts: so called „Ewangelia a sztuka” (“Gospel and Art”) and so called “The letter to artists”. Another texts of John Paul II are only complement (supplement) for this two mainly sourced texts. An author of this article analyses ideas of a man – an artist, especially in the context of general outline of culture in descriptions done by John Paul II (this is novelty in this text). There are some very important quotations (citations) from his original Polish texts in the article. The author used historiographical method in his study.
Year
Issue
Pages
117-142
Physical description
Dates
published
2013-04-01-2013-06-30
Contributors
References
 • Wybrana bibliografia / Selected bibliographical references
 • Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Bibliografia, 1948-1990, oprac. zespół, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. St. Grochowiaka w Lesznie, Leszno 1991, s. V, 271, indeks.
 • [Sitarska Anna, Skwirowska Stefania (oprac.)], Jan Paweł II poza cenzurą PRL. Bibliografia 1976-1989, oprac. Anna Sitarska i Stefania Skwirowska, Fundacja Jana Pawła II w Rzymie. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, Rzym 1996, s. 528, bibliogr. s. 26-47, indeksy.
 • Bibliografia podmiotowa (źródła) / Sources (Primary Literature)
 • Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, wybór tekstów i oprac. red. Marian Radwan, Stefan Wylężek, Teresa Gorzkula, wyd. 2. (1. krajowe), popr. i uzup., Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Fundacja Jana Pawła II, Redakcja Wydawnictw KUL, Rzym-Lublin 1988, s. 442.
 • Jan Paweł II, Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie. Śladem trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II, redaktorzy: Marian Radwan, Tadeusz Styczeń, wyd. 2., Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1988, s. 367, bibliogr., seria: Sympozja Instytutu Jana Pawła II KUL, t. 4, [zawiera: teksty Jana Pawła II oraz artykuły sympozjum 8-22 maja 1987 sponsorowanego przez Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Instytut Jana Pawła II (KUL) w Lublinie].
 • Janez Pavel II [Jan Paweł II], Pismo umetnikom, prevod Janez Zupet, Družina, Ljubljana 1999, s. 32, seria: Cerkveni Dokumenti, t. 82 [List do artystów (w jęz. słoweńskim)].
 • Jean Paul II, Lettre aux artistes, Paris 1999 [List do artystów (w języku francuskim)].
 • Joanni Paulo II, Lettera del papa Giovanni Paulo II agli artisti, Roma 1999 [List do artystów (w języku włoskim)].
 • Jan Paweł II, List Ojca Świętego do artystów, [tyt. okładkowy: List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów], red. Karol Kluza, wyd. Tygodnik Katolicki Niedziela, Częstochowa 1999, s. 35, nlb. 2, seria: Zeszyty „Niedzieli” nr 11.
 • Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła do artystów, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Watykan [Kraków] 1999, s. 38, nlb. 2. [kopia według wydania watykańskiego].
 • Jean Paul II [Jan Paweł II], La lettre du Pape Jean-Paul II aux artistes. 1999. À tous ceux qui, avec un dévouement passionné, cherchent de nouvelles «épiphanies» de a beauté pour en faire don au monde dans la création artistique, [dokument elektroniczny z internetu:] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_fr.html [wyświetlono 15.09.2012].
 • Jan Paweł II, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych „epifanii” Piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2005, s. 41, 1 nlb. [tekst tłumaczony z j. francuskiego]
 • Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów, Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007, s. 27, 1 nlb.
 • Jan Paweł II, Piękno. Antologia tekstów, wybór tekstów i oprac. Dariusz Radziechowski, słowo wstępne: Jarosław Kupczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 241.
 • Jan Paweł II, Kultura i sztuka. [Jan Paweł II. Wybór cytatów], wyb. Aleksandra Pawlińska, autor tekstów [komentarzy] Grzegorz Polak, wyd. New Media Concept, nakł. Axel Springer Polska, Warszawa 2008, s. 110, 2 nlb., seria: Księgi myśli i wiary / Jan Paweł II, t. 19, bibliogr. s. 108-110.
 • Wojtyła Karol, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, Kraków-Rzym 2011, s. 70, nlb. 2.
 • Wojtyła Karol, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, red. Robert Skrzypczak, wyd. 1, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011, s. 448, [zawiera teksty w j. pol. i łac.].
 • Wybrana bibliografia przedmiotowa / Subject bibliographical references (Secondary Literature):
 • Jaworska Janina, Artyści polscy o papieżu, wyd. 1, „Jedność”, Kielce 1997, s. 432, 8 nlb., bibliogr. s. 313-420, indeksy, streszczenia w j. ang., franc., niem., włos., ros. i hiszp.
 • Karczewski Sebastian, Jan Paweł II. Encyklopedia Pontyfikatu 1978-2005, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, radom 2005, s. 567.
 • Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, pod redakcją Grzegorza Polaka, Wydanictwo „Edipresse”, Warszawa 2005, vol. 6: t. 1. A-C, t. 2 D-H, t. 3 H-K, t. 4 K-N, t. 5 N-S, t. 6 S-Z.
 • Artyści do Jana Pawła II. Jan Paweł II do artystów, red. Barbara Drożdż-Żytyńska et al., Gaudium – Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2006, s. 807, 1 nlb.
 • Jan Paweł II, Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, pod redakcją Eugeniusza Sakowicza, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2006, s. s. 618, bibliogr. s. 577-614.
 • Fagniez Pascal, Jean Paul II et les artistes. De Pie XI à Benoît XVI, pour une théologie spirituelle de l’art, Editions de l’Emmanuel, Paray-le-Monial 2007, s. 263, teksty Jana Pawła II (w porządku chronologicznym) na s. 243-256, bibliogr. s. 257-258.
 • Jan Paweł II w literaturze polskiej. Antologia tekstów literackich, oprac. Krzysztof Dybciak, Warszawa, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 345, bibliogr.
 • Wójtowicz Ryszard, Człowiek i kultura. Prolegomena do Wojtyliańskiej myśli antropologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 263, bibliogr. s. 242-263.
 • Pousseur Père Robert, La lettre du Pape Jean-Paul II aux artistes. Commentaire du Père Robert Pousseur [dokument elektroniczny z internetu:] http://www.arts-cultures.cef.fr/txt/ecrits.htm [wyświetlono: 15.09.2012].
 • Bibliografia uzupełniająca / Additional bibliography:
 • Barbarin Philippe, Jardins intérieurs. Regards criisés sur l’art et la foi. Lettre aux artistes du Cardinal Philippe Barbarin. Une croix sur l’art, de Fabrice Hadjad, ed. Parole et silence. Desclée de Brouwer, Paris 2007, s. 189, bibliogr. 176-177.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eb8580b-c973-46df-a306-cbc1499ef9d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.