PL EN


2009 | Roczniki Prawnicze (obecne Acta Iuris Stetinensis) |
Article title

Kompetencje Rady Zarządzającej EBC w zakresie polityki pieniężnej w strefie euro

Title variants
DE
Die Kompetenzen des EZB-Rates im bereich der Geldpolitik der Eurozone
Languages of publication
Abstracts
PL
Rada Zarządzająca Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest głównym organem decyzyjnym w odniesieniu do polityki pieniężnej państw należących do strefy euro. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tych kompetencji Rady Zarządzającej EBC, które bezpośrednio kształtują politykę pieniężną w ramach Unii Europejskiej. Zabieg przedstawienia kompetencji EBC tylko z punktu widzenia tych przynależących do Rady Zarządzającej może się przyczynić do podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o zakres samodzielności Rady Zarządzającej w odniesieniu do kształtowania i prowadzenia polityki pieniężnej w Unii Europejskiej (UE).
DE
Dieser Artikel handelt von Kompetenzen des Verwaltungsrates der Europäischen Zentralbank (EZB) als des Hauptorganes mit den entscheidungsreichen Kompetenzen innerhalb der EZB. Die in diesem Artikel durchgeführten Analysen beruhen auf der Auslegung der europäischen Vorschriften: enthalten im Europäischen Gemeinschaftsvertag, in der Satzung der ESZB und der EZB, als auch in den Ordnungsvorschriften der EZB. Dank der in diesem Artikel besprochenen Problematik, konnte man feststellen, wie entscheidend für die Vereinheitlichung der Geldpolitik innerhalb der EU, die Kompetenzen des Verwaltungsrates der EZB sind.
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa 2005.
  • R. Wierzba, Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003.
  • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
  • Ch. Wypłosz, Pierwszy rok strefy euro – doświadczenia i perspektywy, Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych, Zeszyty Bre Bank – Case, Warszawa 2000.
  • L. Oręziak, Euro. Nowy pieniądz, Warszawa 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ebbb106-e2c1-4cca-a677-029f1e2f67c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.