PL EN


2013 | 4(8) |
Article title

Understanding in psychopathology and engaged epistemology

Authors
Content
Title variants
Rozumienie w psychopatologii i epistemologii zaangażowania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article outlines the problem of understanding mental disorders and the proposed dis-tinctions significant in terms of all research done in the context of the philosophy of psy-chiatry. Inspired by the phenomenological and hermeneutic approach, engaged epistemo-logy is presented as a tool which helps to reveal the significant aspects of mental illness and psychopathology. By revealing the embodiment and the deep relation between the body and the outside world, engaged epistemology allows for a description of the dimensions of psy-chotic experience, as well as a more in-depth analysis of particular psychopathologies (and the related disorders of identity, lack of sense of reality and problems in relations with others). Scientists studying the phenomenological tradition made efforts to reliably describe the subjective experience of patients, and to critically evaluate the scientific ability to study illnesses. The hermeneutical critique of psychiatry, in turn, resorts to revealing its socio-cultural background which determines the horizon for objective, scientific, clinical re-search.
PL
Artykuł podejmuje problem rozumienia zaburzeń psychicznych oraz odwołuje się do szeregu dystynkcji czynionych w kontekście filozofii psychiatrii. Epistemologia zaangażowania inspirowana przez fenomenologiczne i hermeneutyczne podejścia stanowi narzędzie odkrywające znaczące aspekty choroby umysłu i psychopatologii. Poprzez ujawnienie ucieleśnienia oraz głębokich relacji między ciałem i światem zewnętrznym epistemologia zaangażowania pozwala opisać istotne wymiary psychotycznego doświadczenia oraz dokonać głębszych analiz poszczególnych psychopatologii (zaburzeń tożsamości, braku poczucia realności i problemów w relacji z innymi). Badanie tradycji fenomenologicznej wiąże się z wysiłkiem wiarygodnego opisu subiektywnych doświadczeń pacjentów i krytycznej oceny naukowych możliwości badań zaburzeń. Hermeneutyka krytyka psychiatrii ujawnia jej społeczno-kulturowe podstawy, które określają społeczno kulturowe tło dla zobiektywizowanych, naukowych badań klinicznych.
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ec5e490-d461-4d55-b62e-53e135ec2af4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.