PL EN


2016 | 6 (365) | 332-344
Article title

Narzędzia internetowego public relations wykorzystywane przez kluby piłkarskiej Ekstraklasy w komunikacji z otoczeniem

Content
Title variants
EN
Usage of Internet Public Relations Tools by Premier League Football Clubs in Communication with the Environment
RU
Инструменты public relations в интернете, используемые клубами футбольного экстракласса в общении с окружающей средой
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule skupiono się na prezentacji wybranych narzędzi internetowego public relations, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, włączonych bądź komunikowanych przez strony www klubów piłkarskich uczestniczących w rozgrywkach T-Mobile Ekstarklasy. Analizie poddano także stopień wykorzystania wspomnianych narzędzi w świetle przeprowadzonego, na potrzeby niniejszego opracowania, audytu treści stron 16 klubów piłkarskich.
EN
The article focuses on presentation of the selected Internet public relations tools, with a particular emphasis on social media, included or communicated by websites of football clubs participating in the T-Mobile Premier League competition. There was analysed the degree of use of the said tools, in the light of an audit of contents of the 16 football clubs websites, conducted for the purpose of this report.
RU
В статье сосредоточили внимание на представлении избранных инструментов public relations в интернете, с особым учетом социальных медиа, включенных или сообщаемых вебсайтами футбольных клубов, принимающих участие в чемпионате экстракласса T-Mobile. Анализировали также степень использования упомянутых инструментов в свете проведенного для нужд этой работы аудита содержания вебсайтов 16 футбольных клубов.
Year
Issue
Pages
332-344
Physical description
Contributors
References
 • biznes.legia.com/10-loże_vip.html [dostęp: 06.01.2015].
 • Cyran M. (2008), Marketing 2.0. – zintegrowani z interaktywnymi, „Marketing w Praktyce”, nr 10.
 • Chmielewski K. (2013), Istota i znaczenie sponsoringu sportowego w budowaniu marki korporacyjnej, „Handel Wewnętrzny”, nr 5-6.
 • Gadzinowski J. (2009), Era hiperkomunikacji, „Marketing w Praktyce”, nr 8.
 • Hanasz J. (2008), Wirtualny press room organizacji sportowej, „Marketing w Praktyce” nr 3.
 • Kotler Ph., Kartajaga H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0., MT Biznes, Warszawa.
 • Kowalska M. (2007), Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu.
 • Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Levinson J. C. (2001), Marketing partyzancki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Mazurek G. (2008), Promocja w Internecie. Narzędzia. Zarządzanie. Praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Misiołowski R. (2008), Marketing w sporcie, Promotor, Warszawa.
 • Piotrowska M. (2015), Marketing w erze 3.0, „Marketer+”, nr maj-sierpień.
 • Podlaski A. (2011), Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media, Helion, Gliwice.
 • Rabiej P. (2014), Marketing pokochał sport, http://www.forbes.pl/marketing-pokochal-sport-rynek-sponsoringu-sportowego-w-polscerosnie, artykuly,167206,1,1.html [dostęp: 17.11.2014].
 • Wiącek A., Rzepecki J., Mazurkiewicz J. (2008), Fenomen mikroblogów, „Marketing w Praktyce”, nr 8.
 • Sponsoring Insight (2014), http://www.stadionnarodowy.org.pl/upload/editor/file/RAPORT_SPONSORING_INSIGHT.PDF [dostęp: 22.12.2014].
 • Sponsoring – podstawowy instrument marketing sportowego (2014), http://izbasportu.pl/download/file?hash=raport.pdf [dostęp: 22.12.2014].
 • Sponsoring przywraca dobrą wartość biznesu (2012), http://www.newsline.pl/praktykapublicrelations/artykuly/art59,sponsoring-przywraca-dobra-wartosc-biznesu.html [dostęp: 12.09.2012].
 • Woźniakowski M. (2011), Wykorzystanie narzędzi public relations w Internecie przez kluby piłkarskie, (w:) Sojkin B., Waśkowski Z. (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Wyszyński A. (2014), Sponsoring jako źródło przychodów klubów sportowych, Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Zakontraktowana wartość naming rights polskich obiektów sportowych wciąż rośnie (2014), http://kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Strony/Komunikat-prasowywartosc-naming-rights-polskich-obiektow-sportowych.aspx [dostęp: 22.12.2014].
 • http://www.epr.pl/czytelniatrzy.php?id=64&cat=4&itemcat=1 [dostęp: 27.03.2008].
 • http://www.seo24.com.pl/1,2,publicrelation,19,dzialania_public_relations_w_internecie.html [dostęp: 27.03.2008].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ec6bfab-d2f3-4228-ac6c-aaa9b322c04b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.