PL EN


2013 | 22 | 25-35
Article title

Tożsamość jednostek i grup dyskryminowanych w perspektywie socjologicznej

Content
Title variants
EN
Individual identity and identity of discriminated groups in terms of sociological perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Te main area of the article refers to individual identity and identity of discriminated groups in terms of sociological perspective. Te author analyses this phenomenon in the context of self-consciousness, agency internalization of social roles and group self-consciousness. However, social interactions issue is the most crucial study of this article. Te whole area of the study based on the theory of Erving Gofman, Jacek Kochanowski and Manuel Castells.
Keywords
Year
Volume
22
Pages
25-35
Physical description
Contributors
References
 • Bauman Z. (1993), Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” nr 2.
 • Bauman Z. (2001), Tożsamość – jaka była, jest, i po co?, [w:] A. Jawłowska (red.) Wokół problemu tożsamości, Warszawa: 8-25
 • Burke P. J. (2004), Identities and Social Structure: Te 2003 Cooley-Mead Award Address, „Social Psychology Quarterly” Vol. 67, No. 1: 5-15
 • Castells M. (2008), Siła tożsamości, Warszawa
 • Czykwin E. (2007), Stygmat społeczny, Warszawa
 • Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia, Poznań
 • Foucault M. (2000), Wola wiedzy, [w:] idem, Historia seksualności, Warszawa
 • Gofman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa
 • Kochanowski J. (2004), Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Kraków
 • McCall G., Simmons J. L. (1978), Identities and Interactions, London
 • Mead G. H. (1962), Mind, Self, and Society, Chicago
 • Mikołajewska B. (1999), Ochronna wspólnota i tożsamość jednostki w ujęciu B. Newmana, [w:] eadem, Zjawisko wspólnoty. Wybór tekstów, New Heven: 218-233
 • Porankiewicz-Żukowska A. (2012), Między jednostką a struktura społeczną. Tożsamość, rola i struktura społeczna w teorii Sheldona Strykera i Petera J. Burke’a, Warszawa
 • Strauss A. L. (2008), Mirrors and Masks. Te Search for Identity, New Brunswick and London
 • Stryker S. (1980), Symbolic Interactionism: A Social Structural version, Menlo Park, CA
 • Touraine A. (1977), Te Self-Production of Society, Chicago and London
 • Weinstein E., Deutschberger P. (1963), Some Dimensions of Altercasting, „Sociometry” No. 26: 454-466
 • Weinstein E., Deutschberger P. (1964), Tasks, Bargains, and Identities in Social Interaction, „Social Forces” No. 42: 151-156
 • Ziółkowski M. (1981), Symbolicznego interakcjonizmu koncepcja społeczeństwa. Podstawowe pojęcia i płaszczyzny analizy zjawisk społecznych, [w:] idem, Znaczenie, interakcja, rozumienie, Warszawa: 24-146
 • Znaniecki F. (1986), Grupy społeczne, jako wytwory uczestniczących w nich jednostek, [w:] J. Szacki, Znaniecki, Warszawa: 293-308
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ec81f65-e195-40c8-9860-6b87b241dced
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.