PL EN


Journal
2013 | 9 | 4 | 239-246
Article title

SELECTION AND APPLICATION OF THE TOUCHABLE ELEMENTS FOR BLIND AND PEOPLE IN THE WARSAW UNDERGROUND

Selected contents from this journal
Title variants
PL
WYBÓR I ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW DOTYKOWYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH W METRZE WARSZAWSKIM
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The aim of this work was to design a warning belt for blind people as well as an inclusion of the requirements in the normative document. Methods: A diagnostic survey using the questionnaires and the interviews with disabled people (especially with blind and visually impaired people). Results and Conclusion: As a result of the research and a participation of the blind and visually impaired people, the tactile elements were chosen and parameterized for use in the underground buildings in Warsaw. The relevant information in this filed, which should correspond to Warsaw underground buildings, were included in the regulations of the Minister of Infrastructure. On this basis, all the edges of the Warsaw underground platforms were indicated.
PL
Wstęp. Celem pracy było zaprojektowanie pasa ostrzegawczego dla osób niewidomych i zamieszczenie wymagań z tym związanych w dokumencie normatywnym. Metoda: sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiet i wywiadów z osobami niepełnosprawnymi. Wyniki i wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań i udziału w nich osób niewidomych i słabowidzących, wybrano i sparametryzowano elementy dotykowe do stosowania na obiektach Metra Warszawskiego. Stosowne informacje z tego zakresu, którym powinny odpowiadać obiekty budowlane metra, znalazły się w rozporządzeniu ministra Infrastruktury.
Journal
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
239-246
Physical description
Contributors
  • Instytut Kolejnictwa Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa, jpolinski@ikolej.pl
  • Instytut Kolejnictwa Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów ul. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa, kochocinski@ikolej.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ecb91d2-5c22-46f9-bfd2-94dae512eb06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.