PL EN


2014 | 5 | 1 | 354-359
Article title

Koncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego „Solvay”

Content
Title variants
EN
The concept of land-use brownfield “Solvay”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji obszaru stawów osadowych po działalności Krakowskich Zakładów Sodowych „SOLVAY”. Zakłada ona wielokierunkowe wykorzystanie terenu. Uwzględniono w niej charakter terenu, trudności rekultywacji i zabudowy ze względu na wysokie zasolenie podłoża oraz potrzeby estetyczne i funkcjonalne związane z otoczeniem badanego terenu. Wybrano koncepcję stworzenia zespołu parkowego.
EN
The article presents the concept of spatial development and revitalization of the area tailing ponds after activities of Cracow Soda Plant “SOLVAY”. It assumes the multi-use area. It was taken into account the nature of the terrain, difficulty reclamation and building due to the high salinity of the ground and the aesthetic and functional needs related to the environment of the test area. It was chosen the concept of creation of the park complex
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
354-359
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Biuro Rozwoju Krakowa (1994), Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenów Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” w likwidacji, w rejonie ulic: Zakopiańskiej, Myślenickiej i Podmokłej, skala 1:2000, Kraków.
  • Boroń K.J., Szatko E. (1998), Biological aspect of soda wastes decanters reclamation in the former
  • Kraków Soda Plant “Solvay” [in:] Fox H.R., Moore McIntosh A.D., Land Reclamation, achieving sustainable benefits, Balkema, Rotterdam.
  • Gliniak M. Sobczyk W. (2012), Kierunki rekultywacji obszarów zdegradowanych działalnością Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay, “Annual Set The Environment Protection”, Vol. 14, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin.
  • Karczewska A. (2008), Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wrocław.
  • Lenduszko P., Ptak W., Nowak K. (1996), Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektu architektoniczno-budowlanego kompleksu handlowo-usługowego „Carrefour” w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej (maszynopis), Kraków.
  • Małecki Z. (red.) (1997), Problemy sozologiczne aglomeracji miejsko-przemysłowych. Restrukturyzacja – likwidacja – zagospodarowanie KZS „Solvay”, Kom. Inż. Środ. PAN, „Biuletyn”, nr 1, Kraków.
  • Sobczyk W., Pawul M. (2012), Rewitalizacja terenów zdegradowanych wskutek działalności górniczej w świetle badań, „Przegląd Górniczy”, t. 68, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ecc2a2f-be6f-4b5e-aa7f-55a0748259a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.