Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7 (20) nr 2 | 25-44

Article title

Recepcja norm kodeksowych w Synodzie Łuckim z 1927 roku

Authors

Content

Title variants

EN
Reception of the Code at the 1927 Synod of Lutsk

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rezultatem trzydniowych obrad Synodu Łuckiego z 1927 r. był zbiór prawa diecezjalnego, obejmujący 502 statuty i 22 aneksy. Kodyfikacja ta była oparta na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r., na dotychczasowym prawie partykularnym Diecezji Łuckiej, dokumentach Stolicy Apostolskiej, Piśmie Świętym i prawie świeckim. Jedynym ustawodawcą na Synodzie był biskup Adolf Piotr Szelążek.
EN
The outcome of the three-day-long deliberations of the 1927 Synod of Lutsk was a collection of diocesan laws, including 502 statutes and 22 annexes. This codification was based on the 1917 Code of Canon Law, the existing particular law of the Lutsk Diocese, the documents of the Holy See, the Bible and secular law. The only legislator of the Synod was bishop Adolf Piotr Szelążek.

Contributors

  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kafedralna 17, 43016 Łuck, Ukraina

References

  • Augustynowicz, Hiacynta, i Waldemar Rozynkowski, oprac. 2015. Sługa Boży ks. bp Adolf Piotr Szelążek. Zapatrzony w Małą Świętą. Pisma. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
  • Ch.A. [wskazane inicjały]. 1928. „Laicyzm a Synod Łucki z 1927.” Ziemia Wołyńska 1, nr 25:6-8.
  • Dębowska, Maria. 2016. „Organizacja Kurii Diecezjalnej w Łucku w latach 1919-1939.” W Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, red. Maria Dębowska, 123-38. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Karwowska, Beniamina. 2000. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa. Podkowa Leśna: Zgromadzenie Sióstr św. Teresy.
  • Karwowska, Beniamina, Waldemar Rozynkowski, i Leszek Zygner. 2010. Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek Kapłan-Biskup-Wygnaniec. Podkowa Leśna: Zgromadzenie Sióstr św. Teresy.
  • Kwitkowski, Walerian. 1927. „Na marginesie Synodu Diecezjalnego w Łucku.” Miesięcznik Diecezjalny Łucki 2, nr 9:665-73.
  • Prokop, Krzysztof Rafał. 2001. Sylwetki Biskupów Łuckich. Ostróg: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”.
  • Woźnicki, Kazimierz. 1927. „Wykaz Synodów Diecezji Łuckiej.” Miesięcznik Diecezjalny Łucki 2, nr 9:673-79.
  • Zachorowski, Stanisław. 1912. Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2eccf075-b7ec-4aad-87c6-056e9f38a8f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.