Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 76-91

Article title

Bilateralne rozwiązania handlowe stosowane przez unię europejską a wymiana towarowa Polski

Content

Title variants

EN
Bilateral solutions used by the EU and Polish trade in goods

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka handlowa UE w ostatnich latach zmieniła swoje priorytety, stawiając w większym stopniu na rozwiązania bilateralne. Z teoretycznego punktu widzenia wprowadzane rozwiązania liberalizacyjne powinny prowadzić do wzrostu obrotów towarowych. Jednak umowy te mogą w różnym stopniu wpływać na wymianę towarową poszczególnych państw członkowskich. Jak zatem w nowych warunkach handlowych zmieniała się wymiana towarowa między Polską i innymi krajami UE z Koreą Południową, Peru i Kolumbią? Analiza handlowa jest dość niejednoznaczna i nie wskazuje wyraźnego trendu wzrostowego.
EN
EU trade policy in recent years has changed its priorities, selecting bilateral solutions. From a theoretical point of view liberalization should lead to the growth of trade in goods. However, the impact of liberalization agreements may vary depending on the EU country. How changed the exchange of goods between the Poland and other EU countries with South Korea, Peru and Colombia in the new conditions of trade? The analysis of trade is quite ambiguous and does not indicate a clear upward trend.

Year

Volume

228

Pages

76-91

Physical description

Contributors

References

 • Bhagwati J. (2003), Wolny handel dziś, CeDeWu, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2007), Global Europe Competing in the Word. A Contribution to the EU’s Growth and Jobs Strategy, European Commission.
 • Komisja Europejska (2012), EU Signs Comprehensive Trade Agreement with Colombia and Peru, Press relese, Bruksela, 26.06.2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-690_en.htm (dostęp 17.09.2014).
 • Komisja Europejska (2013), EU Trade Agreement with Peru Goes Live – Colombia’s Next in Line, Press relese, Bruksela, 28.02.2013, http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-13-173_en.htm (dostęp 17.09.2014).
 • Komisja Europejska (2013a), EU-Colombia Trade Agreement Takes Effect on 1 August, Bruksela, 26.07.2013.
 • Łaciński P. (2007), Wspólnota Andyjska [w:] M.F. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa, s. 140.
 • Woolcock S. (2007), European Union Policy towards Free Trade Agreements, ECIPE Working Paper No 03.
 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada Rzeczypospolitej w Seulu, Załącznik 1: Schematy redukcji ceł w ramach FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei do Omówienie poszczególnych części umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei, 3.12.2009.
 • [www 1] Witryna internetowa Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
 • [www 2] http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/(dostęp 17.09.2014).
 • [www 3] Witryna internetowa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2ed9d8b4-2263-4f6b-8806-1af09eb73a23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.