PL EN


2012 | 4(40) | 23-39
Article title

Współczesna ekonomia w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju gospodarczo-społecznego

Authors
Title variants
EN
Modern Economics in Search of the Paradigm of Socio-Economic Development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issue of economic development has been present at least since the birth of classic economics at the turn of the 18th and 19th centuries, although the conception of development itself was long limited to the idea of growth. Only later, the achievements of the so-called development economics allowed scholars studying socioeconomic changes to notice a strong relationship between quality factors and development. The purpose of this article was to follow the course of the evolution which development economics has taken since its beginning until today, because the lesson that history teaches permits a wiser look into the future and provides an opportunity to build development strategies which are more adequate for actual social problems and goals. Consequently, a definition of the paradigm of modern socio-economic development becomes clearly possible. A task thus formulated requires an adoption of a specific plan to be able to carry out appropriate analyses. Therefore, the Author first defines development economics, and then goes on to describe the individual stages of its evolution, which will permit a synthetic overview of its most important theories, and thirdly, the key elements of the paradigm of modern economic and social development.
Contributors
author
 • Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Barbier E. B., The Concept of Sustainable Economic Development, „Environmental Conservation” 1987, vol. 14, no. 2.
 • Bąkiewicz A., Żuławska U., Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Warszawa 2010, s.65-73.
 • Brémond J., Couet J.-F., Salort M.-M., Kompendium wiedzy o ekonomii, tłum. K. Malaga, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 • Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2002.
 • Desai V., Potter R. B., The Companion to Developmnet Studies, New York: Oxford University Press 2002.
 • Dobrska Z., Pojęcie rozwoju gospodarczego – analiza wstępna, w: Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Warszawa 2010.
 • Dobrska Z., Zagadnienia gospodarcze krajów rozwijających się, [niepublikowane wykłady, Podyplomowe Studia Wiedzy o KRS – Instytut Krajów Rozwijających się – WgiSR UW], Warszawa 1994.
 • Hirschman A. O., The Rise and Decline of Development Economics, w: Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond, red. A. O. Hirschman, Cambridge: Cambridge University Press 1981.
 • Kates W., Parris T. M., Leiserowitz A., What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values and Practice, „Environment Science and Policy for Sustainable Development” 2005, vol. 47, April, www.heldref.org/env.php.
 • Kołodko G. W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Kozak Z., Ekonomia zacofania i rozwoju, Warszawa: SGH 2001.
 • Krawiec A., Wzrost gospodarczy, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004, s.1583-1587.
 • Meier G. M., Stiglitz J. E., Frontiers of Economic Development, New York: Oxford University Press 2001.
 • Ostasiewicz W., Ocena i analiza jakości życia, Wrocław: Akademia Ekonomiczna 2004.
 • Piasecki R., Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, w: Ekonomia rozwoju, red. R. Piasecki, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2007.
 • Piontek B., Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 • Prebisch R., Economic Development, Planing and International Cooperation, NU/CEPAL, Santiago 1961.
 • Radło M. J., Strategia Lizbońska a problemy gospodarcze Unii Europejskiej, Biała Księga 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk−Warszawa 2004.
 • Rogall H., Podstawowe założenia ekonomii zrównoważonej, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 2009.
 • Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 • Stewart F., The Case for Appropriate Technology: A Reply to R. S. Eckaus, „Sciences and Technology” 1987, vol. III, no. 4.
 • Stiglitz J. E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Telep J., Elementy ekonomii rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki 2010.
 • Williamson J., Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, „IMF Working Paper” 1990.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Warszawa−Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 2005.
 • Zysnarska E., Pomiar jakości życia. Materiały na konferencję: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2edb3389-5f02-4631-b015-48c955cb8f20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.