PL EN


2017 | 13 | 69-79
Article title

Źródła wsparcia społecznego ucznia zdolnego i jego rodziny na terenie szkoły

Content
Title variants
EN
Sources of social support in school for talented student and their family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problematykę szkoły jako miejsca wspierania rozwoju dzieci i młodzieży zdolnej w kontekście wsparcia społecznego rozumianego jako towarzyszenie społeczne dziecku i jego rodzinie oraz udzielanie pomocy przez profesjonalnie przygotowanych pracowników. Zaprezentowane wyniki badań pokazują, w jakim stopniu środowisko szkolne (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi) wspiera uczniów zdolnych i ich rodziców w rozwoju ich potencjału.
EN
The article talks about school as a place to support the development of talented children and youth in the context of social support understood as social accompaniment to a child and their family and giving help by professionally prepared workers. The presented research results show how much school environment (teachers, psychologists, career counsellor) is supporting talented students and their parents in the development of their potential.
Year
Issue
13
Pages
69-79
Physical description
Contributors
  • Politechnika Koszalińska
References
  • Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2012.
  • Gołębniak B.D., Szkoła wspomagająca rozwój, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  • Limont W., Stań na ramionach gigantów, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy, [w:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Kontekst, GWP, Gdańsk 2007.
  • Nalaskowski A., Szkoła – katalizator i inhibitor zdolności twórczych, [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, t. 1: Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, Wyd. Impuls, Kraków 2005.
  • O’Regan F.J., Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.
  • Przecławska A., Theiss W., Pedagogika społeczna: nowe zadania i szanse, [w:] A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna – kręgi poszukiwań, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ee442a2-89bb-46b2-8a8f-b5d86cd9d92d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.