PL EN


2014 | 2 | 77-84
Article title

Archiwum Mariana Jachimowicza

Authors
Title variants
EN
The Marian Jachimowicz archive
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents a short biography of Marian Jachimowicz (1906–1999) and his archive. Marian Jachimowicz was trained in preparing zoological specimens. He was also a poet, a translator and a painter. He was a man of distinction and a talented writer. This article details the life of Jachimowicz, his childhood and professional life. It also discusses his important archive, which was divided between two institutions: Ossolineum in Wrocław and the „Biblioteka pod Atlantami” (Library under the Atlantids) in Wałbrzych. Jachimowicz was an expert in Polish and Hungarian literature. He lived in Budapest, Borysław and in Wałbrzych in Lower Silesia. His manuscript collection includes photographs, documents and letters, which are stored in the Ossolineum archive and the Wałbrzych Library permanent exhibition. He was honoured with several awards for his cultural achievements. The author describes important photographs of Marian Jachimowicz at the end of this article. He also draws attention to Jachimowicz’s friends: Bruno Schulz and Julian Przyboś.
Year
Issue
2
Pages
77-84
Physical description
References
 • (ARS), Dziś otwarcie Pokoju Pamięci Poety Pamięci Jachimowicza, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, 2006, nr 228, s. 4.
 • (ARS), Dziś otwarcie Pokoju Pamięci Poety Pamięci Jachimowicza, „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, 2006, nr 230, s. 5.
 • Czarnik J., Pokój Pamięci Mariana Jachimowicza, „Książka i Czytelnik”, 2006, nr 3, s. 33–34.
 • Czarnik J., Rozmowa z Marianem Jachimowiczem, w: Pół wieku wałbrzyskich bibliotek publicznych, [red. J. Czarnik], Wałbrzych, 1995, s. 31–40.
 • EG [Elżbieta Gargała], Poeci wśród nas. 100. rocznica urodzin Mariana Jachimowicza, „Tygodnik Wałbrzyski”, 2006, nr 22, s. 5.
 • EKA [Elżbieta Maria Kokowska], Wielki dzień wałbrzyskiej kultury, „Wałbrzyski Informator Kulturalny”, 2006, nr 11, s. 7.
 • Gargała E., Na dnie Wszechświata, czyli reaktywacja Pokoju Jachimowicza, „Tygodnik Wałbrzyski”, 2013, nr 13, s. 15.
 • Gargała E., Oblicza przyjaźni, „Tygodnik Wałbrzyski”, 2011, nr 1, dod. s. 1.
 • Gierak A., Wałbrzych pożegnał swojego poetę. Pogrzeb Mariana Jachimowicza, „Słowo Polskie”, 1999, nr 268, s. 11.
 • G. Rom. [Roman Gileta], Wielki poeta nie żyje, „Tygodnik Wałbrzyski”, 1999, nr 46, s. 12.
 • http://marianjachimowicz.cba.pl/
 • http://www.ksiązka.net.pl
 • Jachimowicz M., Biały cyprys. Impresje z podroży do Grecji, Wrocław [i in.], 1980.
 • Jachimowicz M., Elegia katyńska, w: Krzyk o świcie. Katyń w poezji, wybór A. Patey-Grabowska, S. Mela, Warszawa, 1992, s. 40.
 • Jachimowicz M., Jak ptakom i aniołom, wstępem poprzedził S. Jaworski, Wałbrzych, 2006.
 • Jachimowicz M., Mój Paryż nad Dunajem, czyli rozmowy z milczeniem, Wrocław, 1991.
 • Jachimowicz M., Równoleżnik gołębia, Wrocław [i in.], 1980.
 • Jachimowicz M., W blasku istnienia, Wrocław, 1994.
 • Jachimowicz M., W słońcu Zagłębia, Wrocław [i in.], 1983.
 • Jachimowicz M., Węgrom, w: Polskim piórem o Węgierskim Październiku. Antologia, wybór i wstępny esej I.D. Molnár; [posł. B. Bakuła], Poznań, 1996, s. 68–69.
 • Jachimowicz M., Wrocławskie spotkania, w: Wrocław w poezji; wiersze wybrał i do druku przygot. M. Graszewicz, Wrocław, 1994. s. 74–78.
 • Jachimowicz Marian, w: Pisarze Dolnego Śląska. Informator, Wrocław, 1966, s. 10.
 • Jachimowicz Marian, w: Pisarze Dolnego Śląska. Informator, oprac. M. Kunc, Wrocław, 1970, s. 12.
 • Jachimowicz Marian, w: Pisarze Dolnego Śląska. Informator, oprac. M. Kunc, Wrocław, 1977, s. 9.
 • Kiedrowska M., Poeci żyją wśród nas, „Bliżej Szkoły”, 2006, nr 2, s. 15–16.
 • Kocham twój kraj. Antologia wierszy węgierskich o Polsce, wybrał i oprac. I. Csapláros, wstęp J. Reychman, Kraków, 1971.
 • Kos J.B., Marian Jachimowicz. Pożegnanie (1906–1999), „Gazeta Wyborcza”, 1999, nr 268, dod. „Gazeta Dolnośląska”, s. 10.
 • Kos J.B., „W każdym człowieku znalazłem siebie”, „Pomosty”, 1996, nr 1, s. 11–18.
 • Krakowskie impresje. Wystawa rysunków Kazimierza Głaza, Wałbrzych, 1958.
 • Kubikowski Z., Wrocław literacki, Wrocław, 1962.
 • (MAG), Jachimowicz w bibliotece, „Gazeta Wrocławska”, 2002, nr 42, s. 9.
 • [Marian Jachimowicz], „Nowe Wiadomości Wałbrzyskie”, 2001, nr 44, s. 16.
 • Marian Jachimowicz, w: Almanach wałbrzyski. Literatura, fotografia, [red. J. Czarnik, M. Laszczak], Wałbrzych, 1997.
 • Marian Jachimowicz (1906–1999). Zmarł nestor literatury polskiej, „Słowo Polskie”, 1999, nr 265, s. 2.
 • Marian Jachimowicz. Fotografie. Galeria Książki, wystawa czynna do 30 listopada, „Wałbrzyski Informator Kulturalny”, 2006, nr 11, s. 6.
 • Matuszkiewicz A., Archiwum Mariana Jachimowicza, „Odra”, 2002, nr 6, s. 130.
 • Mosingiewicz E., Odznaczenia dla Jachimowicza: poeta uhonorowany, „Gazeta Wyborcza”, 1996, nr 255, dod. „Gazeta Dolnośląska”, s. 2.
 • MW, Piękne urodziny, „Nowe Wiadomości Wałbrzyskie”, 2006, nr 40, s. 15.
 • Nagroda dla Jachimowicza, „Słowo Polskie”, 1998, nr 265, s. 7.
 • Nagroda ministra kultury dla Mariana Jachimowicza, „Wałbrzyski Informator Kulturalny”, 1998, nr 12, s. 3.
 • Niechcaj-Nowicka E., Marian Jachimowicz, w: Pisarze Dolnego Śląska, red. E. Niechcaj-Nowicka, Wrocław, 1998, s. 78.
 • Palacz R.P., Nietypowym poetą był. Wczoraj w Wałbrzychu pochowano Mariana Jachimowicza, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”, 1999, nr 268, s. 8.
 • PODS, Zmarł Jachimowicz, „Gazeta Wyborcza”, 1999, nr 265, dod. „Gazeta Dolnośląska”, s. 1.
 • Pokój Pamięci Mariana Jachimowicza w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Wałbrzychu, w: Polskie muzea literackie. Przewodnik, [oprac. i red. W. Kordaczuk, L. Ujazdowska przy współpr. A. Szczepanek], Warszawa, 2005 s. 68–69.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1996 r. o nadaniu orderów, „Monitor Polski”, 1997, nr 6, poz. 52.
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, Pracownia Regionalna; informacja Elżbiety Kwiatkowskiej-Wyrwisz z 23 grudnia 2011 r.
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, Pracownia Regionalna, sygn. 6500.
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, Pracownia Regionalna, sygn. 9388.
 • (RQP), Jachimowicz nagrodzony, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”, 1998, nr 286, s. 1.
 • (RQP), Jachimowicz na wystawie, „Gazeta Wrocławska”, 2002, nr 5, s. 8.
 • (RQP), Jachimowicz nie żyje, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”, 1999, nr 265, s. 1.
 • (RQP), Pogrzeb poety. Dziś ostatnia droga Mariana Jachimowicza, „Robotnicza Gazeta Wrocławska”, 1999, nr 267, s. 3.
 • Smerd K., Dzień Jachimowicza: wystawy. Pod Atlantami, „Tygodnik Wałbrzyski”, 2006, nr 40, s. 16.
 • Szela, Pokój poety, „30 Minut”, 2006, nr 145, s. [6].
 • Uchwała nr IV/52/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie przyznania Panu Marianowi Jachimowiczowi nagrody indywidualnej, „Tygodnik Wałbrzyski”, 1998, nr 52, s. 4.
 • Uchwała nr XXXVIII/319/12/ Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.
 • Wkładka z pozdrowieniami dla autora od wydawcy – Instytutu Lingwistyki Pracowni Hungarystyki Uniwersytet Adama Mickiewicza) [wiersz].
 • Wróbel T., Ludzie Borysławia. Opowieść o ludziach niezwykłego miasta, Warszawa, 2005.
 • Wydarzenie tygodnia!, „Tygodnik Wałbrzyski Wałbrzych Fakty”, 2013, nr 13, s. 4.
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Katalog rękopisów akcesyjnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eeb1208-b85e-4be3-855c-8568e4d22b03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.