PL EN


2010 | 15 | 270-278
Article title

Sektor budownictwa i handlu w działalności przedsiębiorców w metropoliach w zachodniej Polsce

Content
Title variants
EN
Building construction and trade in economic activities in the western metropolies of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the case of building construction and trade as an example of economic activities in the western metropolies of Poland. Development of economic activities is seen as the catalyst in metropolitan growth. An example of such a study is the analysis of building construction and trade in Poznań, Wrocław and Szczecin. The article contains information on Regional Management. The number of construction-businessmen and trade-businessmen in these metropolies was compared with the number of all businessmen in these metropolies, and with the number of construction-businessmen and trade-businessmen in metropolitan regions.
Keywords
Contributors
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami
References
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., 2008, Problemy rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa
 • Czornik M., 2008, Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice
 • Firlej K., 2003, Wpływ zarządzania gminą na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, [w:] K. Jaremczuk(red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 • Flejterski S., 2009, Determinanty rozwoju wielkich miast na przykładzie Szczecina, [w:] S. Flejterski (red.), Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529, Ekonomiczne Problemy Usług nr 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Flieger M., 2009, Ocena gminnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1/2009, Poznań
 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Herbst M., 2003, Koniunktura gospodarcza metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Jaźwiński I., 2009, Kapitał ludzki w Szczecinie – istota oraz aspekty rynku pracy i aspekty edukacyjne, [w:] S. Flejterski (red.), Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529, Ekonomiczne Problemy Usług nr 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Lorens P., 2005, Realizacja wielkoskalarnych przedsięwzięć urbanistycznych jako katalizator rozwoju metropolii, [w:] T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa
 • Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie – obszary metropolitalne – metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa
 • Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., 2003, Warunki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 • Oleńczuk-Paszel A., 2006, Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, nr 5 (1)
 • Parysek J., 2007, Współczesne tendencje rozwoju metropolii: aspekty globalne i lokalne, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków
 • Stawasz E., 2001, Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym, [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • European Commision, Interim Territorial Cohesion Report, OOPEC, Luksemburg 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2eeeb51f-9cf8-4a3b-bc3f-97900cec432f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.