PL EN


2013 | 46 | 15-31
Article title

Rytų lietuvos daugiakalbių savivaldybių bendrojo ugdymo sistemos kompleksinis vertinimas

Content
Title variants
EN
Complex evaluation of the general education system in the multilingual municipalities of East Lithuania
Languages of publication
LT
Abstracts
EN
The article not only includes an analysis of the changes that took place in the territorial distribution of general education schools and list of instruction languages in 1999–2012 but also is an attempt to evaluate the general education system of the region under consideration within the available database. Attention is focused on the three stages of formal education: elementary, basic and secondary education as constituent parts of general education. For ranking a municipality as a multilingual one a criterion characterising a territory according to the national composition is applied: the portion of non-Lithuanian population must exceed the Lithuanian average (in 2012, this index amounted to 16.3 %). There are 9 such municipalities in East Lithuania (in the Zarasai Dis., Visaginas, Ignalina Dis., Švenčionys Dis., Vilnius, Vilnius Dis., Elektrėnai, Trakai Dis.). The time frame for analysis was not chosen randomly. The territorial distribution of multilingual schools was last analysed more than ten years ago. Moreover, a school reform took place in these years. The reform also was responsible for the changes in the territorial distribution of general education schools. References 37. The article is in Lithuanian with abstract and summary in English.
Contributors
References
 • Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema (2012 – 05 – 30). www.aikos.smm.lt
 • Avižonis K. 1941. Švietimas Lietuvoje XVII-jo amž. pirm. pusėje.
 • Bosas J. 1999. Zanavykų švietimo kelias. Kaunas: Kitos spalvos.
 • Bukauskienė T. 1989. Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis 1918 – 1940 m. Vilnius.
 • Čėsnaitė B., Kačėrauskienė A., Speičienė M. 1987. Lietuvos TSR liaudies švietimas per paskutinį dešimtmetį (197-5 1985).Kaunas: Šviesa.
 • Gaučas P. 1992. Etnolingvistinė situacija ir bendrojo lavinimo mokyklos Pietryčių Lietuvoje 1945 – 1991 metais. Rytų Lietuva: Istorija, kultūra, kalba: 141 – 150.
 • Gaučas P. 1996. Dėstomosios kalbos Vilniaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose 1987 – 1995 metais: statistinė-geografinė apžvalga, Geografijos metraštis 29: 369 – 379.
 • Gaučas P. 1997a. Etnolingvistinė Rytų Lietuvos gyventojų raida XVII a. antroje pusėje – 1939 m. Daktaro disertacija. Vilnius: VU
 • Gaučas P. 1997b. Dėstomosios kalbos Pietryčių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose atgimimo ir valstybės atkūrimo laikotarpiu (1987 – 1996). Lietuvos visuomenės geografinės problemos. Vilnius: Apyaušris.
 • Gaučas P. 2000. Dėstomosios kalbos Pietryčių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 1945 – 1999 m. Geografija 36 (2): 47 – 54.
 • Istorija (2013 – 02 – 12). http://www.vjg.lt
 • ITC Švietimo valdymo informacinė sistema (2012 – 05 – 30). www.svis.smm.lt
 • Izokaitis J., Naginevičiūtė S., Kondratavičiūtė V. 2008. Švietimo sistemos reforma. Valstybinio audito ataskaita. Vilnius:
 • Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 • Jasevičiūtė J. 2007. Švietimo situacija Marijampolėje XVIII – 1940 m. Marijampolės kraštotyros muziejus.
 • Jašinauskas L. 2007. Lietuvos švietimas nacių okupacijos metais (1941 – 1944). Vilnius: VPU leidykla.
 • Jevsejevienė J. 2009. Didelės ar mažos klasės? Švietimo problemos analizė 12 (40): 1 – 12.
 • Kavaliauskas P. 1992. Metodologiniai kraštotvarkos pagrindai. Vilnius: Academia.
 • Kriaučiūnas, E. 2012. Gyventojų skaičiaus kaitos tendencijos Rytų Lietuvoje: Vilniaus kontekstas. Geografijos metraštis 45: 66-77.
 • LR Seimo kontrolieriaus tyrimo savo iniciatyva ataskaita. Bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarka. Žinios 2010, Nr. 4D-2009/4-1068
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Mokyklų tobulinimo programos B komponentas 2005. Lietuva. Švietimas regionuose 2005. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.
 • Lietuvos respublikos švietimo įstatymas. 2003. Žinios, 2003, Nr. 63-2853
 • Lietuvos statistikos departamentas. 2012. Lietuvos apskritys 2011. Vilnius
 • Lietuvos TSR valstybinis plano komitetas, Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo mokslo ministerija. 1981. Lietuvos TSR atlasas. Maskva
 • Lukšienė M. 1970. Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje. Kaunas.
 • Paurienė L. 2011. Lietuvos gyventojai ir mokiniai: statistinis projektas. Švietimo problemos analizė, 5: 1 – 12.
 • Pileckas M. 2003. Rytų Lietuvos gyventojų nacionalinės sudėties kaita atkūrus Lietuvos valstybingumą. Geografija 39: 40 – 45.
 • Pupšys V. 1995. Lietuvos mokykla: atgimimo metai (1905 – 1918). Klaipėdos universitetas.
 • Račkauskas J. 1994. Švietimo reforma Lenkijoje ir Lietuvoje. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
 • Rajeckas V. 2001. Švietimas: raida, dabartis. Vilnius.
 • Stanišauskas G. 2012. Lietuvoje katastrofiškai mažėja mokinių. http://www.delfi.lt/news/daily/education
 • Statistikos departamentas (2013 – 05 – 30). db1.stat.gov.
 • Staugaitytė S. 2011. Švietimo sistema Lietuvoje teritoriniu aspektu. Bakalauro darbas. Vilnius: VU Geografijos ir kraštotvarkos katedra
 • Staugaitytė S. 2013. Bendrojo ugdymo mokyklų teritorinė analizė Rytų Lietuvos daugiakalbėse savivaldybėse (1999-2012m.). Magistro darbas. Vilnius: VU Geografijos ir kraštotvarkos katedra
 • Šetkus B. (2007). Lenkų mokyklų steigimas Lietuvoje 1926 m., Istorijos žurnalas, 65 tomas.
 • Švietimas ir mokslas Lietuvoje (1998). Vilnius.
 • Švietimo ir mokslo ministerija 2003. Mokyklų tinklo pertvarkos metodinės rekomendacijos. Vilnius: Homo Liber
 • Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos. 2011. Ataskaita. Vilnius: LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centras.
 • Tverijonaitė A. 2004. Tautinių mažumų moksleivių integracijos į lietuvišką bendruomenę ypatumų 5-oje klasėje tendencijų tyrimas. Magistro darbas. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas.
 • Vaicekauskienė V. 2011. Tautinių mažumų švietimo politika: kur einama?, Švietimo problemos analizė, 9: 1 – 12.
 • Vazniokaitė L. 1994. Pietryčių Lietuvos švietimo sistemos delituanizacija 1944 – 1993 metais. Bakalauro darbas. Vilnius: VU Bendrosios geografijos ir kartografijos katedra.
 • Žigaraitė S. 1990. Vilniaus rajono gyventojų tautinė sudėtis ir dėstomos kalbos bendrojo lavinimo mokyklose 1944 – 1989 metais.
 • Bakalauro darbas. Vilnius: VU Bendrosios geografijos ir kartografijos katedra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0132-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2efa7b0b-1b90-4bb5-b79e-180c5b1284cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.