Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 2 | 169-178

Article title

Józef Tischnerʼs Ethics of Values in Relation to Freedom

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this article is to provide an introduction into the ethics of values developed by Józef Tischner. In his analyses, the philosopher from Cracow departs from the ethics of norms and presents the reality of choices as a way of realizing values. In the encounter with the Other, a drama takes place – one that reveals the truth about the human condition. An indispensable element of this drama is freedom, which, although it may be the cause of mistakes, is, above all, a way of the existence of good and a condition of personal growth.

Keywords

EN

Journal

Year

Volume

22

Issue

2

Pages

169-178

Physical description

Dates

published
2020-06-30

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Bobko A., Poszukiwanie prawdy o człowieku, „Znak” 550(2001), no. 3, p. 56-70.
 • Derdziuk A., Cnota, in: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego, ed. J. Nagórny, K. Jerzyna, Radom 2005, p. 117-121.
 • Drwięga M., Kłoczowski J. A., Tarnowski K., Filozofia z wnętrza metafory. Z Markiem Drwięgą, Janem Andrzejem Kłoczowskim OP i Karolem Tarnowskim, filozofami, rozmawia Ja-rosław Makowski, „Kontrapunkt” 48(2000), no. 10, http://www.tygodnik.com.pl/ kontra-punkt/48/index.html (access: 10.11.2019.
 • Dutkiewicz P., Tischner Józef, in: Filozofowie współcześni. Leksykon, ed. J. Szmyd, Kraków 2003, p. 488-493.
 • Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, vol. 2, Kraków 2009.
 • Gadacz T., Odpowiedzialność i sprawiedliwość, in: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, Z. Brzeziński et al., Kraków 1991, p. 120-137.
 • Górzna S., Józef Tischner philosophy of drama, “European Journal of Science and Theology” 11(2015), no. 1, p. 185-194.
 • Jędrzejewski A., Nikt nie jest dobry w samotności, Radom 2006.
 • Jędrzejewski A., Personalistyczna interpretacja rzeczywistości społecznej w polskiej fenomeno-logii, Lublin 1997.
 • Karoń-Oroński A., Tischner J., Spotkanie. Z księdzem Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska, Kraków 2003.
 • Levinas E., Totalité et infini. Essei sur l’extéritorite, Den Haag 1971.
 • Sartre J.-P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, trans. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb, Kraków 2007.
 • Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Werkethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines etischen Personalismus, Bern-Munich 1966.
 • Tarnowski K., Książeczka o sprawach ludzkich, „Znak” 28(1976), no. 8-9, p. 1288-1289.
 • Tischner J., Etyka wartości i nadziei, in: Wobec wartości, D. Hildebrand, J. Kłoczkowski, J. Paściak, J. Tischner, Poznań 1982, p. 51-149.
 • Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1998.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.
 • Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993.
 • Tischner J., Polski młyn, Kraków 1991.
 • Tischner J., Przestrzeń jako projekt wolności, in: Europa. Fundament jedności, ed. A. Dylus, Warszawa 1999, p. 170-182.
 • Tischner J., Spór o istnienie człowiek, Kraków 1998.
 • Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992.
 • Wojtysiak J., Filozofia i życie, Kraków 2007.
 • Zuber D., Koncepcja Ja Aksjologicznego w filozofii dramatu ks. Józefa Tischnera, „Methodos. Przegląd teologiczno-społeczny Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana Łaskiego w Warszawie. Rok V-VII” 9(2008), p. 20-28.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2f00d3be-8aa0-42d7-843a-81ef4b34ec83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.