PL EN


2011 | LXXXIV (84) | 79-100
Article title

Ograniczenia wolności prasy w PRL

Authors
Content
Title variants
EN
Restrictions of freedom of the presses in the People’s Republic of Poland (PRL)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
During the PRL, the press was treated as a political superstructure, which was an instrument of the ruling party's policy. The achievement was associated with the limitation of freedom of the press and subjecting it to the authority control, which had a wide range of measures to subjugate the press. Measures of the impact on the press can be divided into legal and extralegal. Preventive censorship, which, despite the legal base for action, also benefited from the means unregulated by law, escaped the division of this period. Legal ways of limiting the press had an influence on the content of publications – such as constraints related to the protection of personal rights and repressive censorship or relating to the registration of the press. Extralegal measures of influencing the press focused on the rationing of paper, the editorial policy of human resources and direct control of the content of press releases. The objective of this work is to present different ways of limiting the freedom of the press and answer the question of their usefulness and the role played by each of them throughout the process of controlling the press.
Year
Volume
Pages
79-100
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki
References
 • Akty prawne
 • Dekret Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Dz.U. z 1946 r., Nr 34, poz. 210.
 • Dekret Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1948 r. o gospodarce papierem do druku, Dz.U. z 1948 r., Nr 24, poz. 163.
 • Dekret z 18 lipca 1948 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1948 r. o utworzeniu GUKPPiW, Dz.U. z 1948 r., Nr 36, poz. 257.
 • Dekret Rady Ministrów z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia, Dz.U. z 1952 r., Nr 44, poz. 301.
 • Regulamin sprawowania kontroli publikacji i widowisk, Dz.U. z 1984 r., Nr 24, poz. 126.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości GUKPPiW oraz urzędów podległych, Dz.U. z 1949 r., Nr 32, poz. 241.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1952 r. o rejestracji niektórych zakładów wytwarzających druki i ilustracje oraz kontrola niektórych publikacji, Dz.U. z 1952 r., Nr 19, poz. 124.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1970 r. o zakresie i trybie sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli prasy, publikacji i widowisk, Dz.U. z 1970 r., Nr 6, poz. 50.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. o zakresie i trybie sprawowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Dz.U z 1975 r., Nr 13, poz. 75.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań, Dz.U. z 1933 r., Nr 82, poz. 598.
 • Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. o regulaminie sprawowania kontroli publikacji i widowisk, Dz.U. z 1981 r., Nr 24, poz. 126.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism i wydawnictw, Dz.U. z 1949 r., Nr 63, poz. 497.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego, Dz.U. z 1950 r., Nr 34, poz. 311.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r., Nr 13, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 1969 r., Nr 19, poz. 96.
 • Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, Dz.U. z 1981 r., Nr 20, poz. 99.
 • Ustawa z dnia 10 listopada 1988 r. o uchyleniu dekretu o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia, Dz.U. z 1988 r., Nr 37, poz. 288.
 • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy – Prawo celne, Dz.U. z 1989 r., Nr 35, poz. 193.
 • Opracowania
 • Bafia J., Prawo o cenzurze, Warszawa 1983.
 • Bafia J., Prawo o wolności słowa, Warszawa 1988.
 • Barta J., Dobosz I., Prawo prasowe, Kraków 1986.
 • Braun J., Potęga czwartej władzy: media, rynek, społeczeństwo, Warszawa 2005.
 • Bocheński J., Cenzura – nie-cenzura, Prz. Polit. 1995/27/28. Czarna księga cenzury PRL, Warszawa 1981.
 • Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce w latach 1944–1956, Toruń 2005.
 • Dobosz I., Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2006.
 • Drygalski J., Kwaśniewski J., (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1992.
 • Fijałkowski T., „Znak” i cenzura 1981–1989. Próba bilansu, Znak 1989/10–12.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957.
 • Komitet Helsiński w Polsce, Prawa człowieka i obywatela w PRL, Praworządność 1987/19.
 • Kordasiewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991.
 • Kozieł A., Prasa w latach 1944–1989, w: Grzelewska D. (red.), Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Warszawa 1999.
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga, Warszawa 1984.
 • Michalska-Pacyniak T., Nowa ustawa o kontroli publikacji i widowisk, Wych. Ob. 1981/12.
 • Michalski B., Dziennikarstwo a prawo, Kraków 1980.
 • Michalski B., Nowa ustawa o kontroli publikacji i widowisk, Prasa Tech. 1981/3.
 • Nisenson J., Siewierski M., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach, Warszawa 1932.
 • Papierkowski Z., Czy prawo prasowe obowiązuje, Palestra 1957/3.
 • Radwański Z., Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową, Poznań 1956.
 • Radzikowska Z., Z historii walki o wolność słowa w Polsce. Cenzura w PRL w latach 1981–1987, Kraków 1990.
 • Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
 • Zoll A., Prawo a moralność, wykład gościnny wygłoszony na UŁ w dniu 28.02.2008 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f016e25-f6ae-45ad-8cae-c8d793e71481
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.