PL EN


Journal
2015 | 1(7) | 145-158
Article title

Gry i zabawy w instytucjach kultury. O (nie)możliwości utworzenia ludotek w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Games and play in cultural institutions. About the (im)possibility of creating toy libraries in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea ludoteki, instytucji sprawnie funkcjonującej w różnych krajach, jest w Polsce słabo znana, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Istnieje niewiele bibliotek udostępniających gry, a instytucji, które zajmowałyby się wyłącznie tym, nie ma wcale. Artykuł ukazuje funkcje pełnione przez gry i zabawy w instytucjach kultury. Przedstawia również zawód ludotekarza jako połączenie profesji pedagoga, ludologa i bibliotekarza. Celem tekstu jest też wykazanie, jakie korzyści przynoszą ludoteki nie tylko użytkownikom, lecz także ludologom i twórcom gier. Jeśli nie da się spełnić postulatu utworzenia w Polsce ludotek funkcjonujących samodzielnie, warto przyjrzeć się pomysłowi szerokiego wprowadzenia gier i zabawek do innych instytucji.
EN
The concept of the toy library – a well-functioning institution in many countries – is little known in Poland, both in theoretical and practical terms. There are few libraries that enable access to games, and no library is devoted exclusively to this purpose. The paper presents the functions that games and play have in cultural institutions. Furthermore, the article depicts the occupation of the toy librarian as a combination of three professions: educator, game researcher and librarian. The aim is also to demonstrate the benefits that toy libraries bring to users as well as to game scholars and designers. If it is not possible to organize toy libraries in Poland, it is worth considering the idea that games should be made available in traditional libraries and other institutions.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
145-158
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Butrykowski, M. (2013). Wykorzystanie gier planszowych w pracy biblioteki publicznej na przykładzie zajęć przeprowadzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłoradzu, Filii w Kończewicach. Gdańsk: niepublikowana praca dyplomowa.
 • Ganińska, H., Lepkowska, E. (2003). Użytkownik/klient i usługi biblioteczno-informacyjne w środowisku uczelni technicznej. Online: <http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/ganinska.php>.
 • International Toy Library Association (bez daty). About toy libraries. Online: <http://www.itla-toylibraries.org/pages/toy_libraries/>.
 • International Toy Library Association Europe Region (bez daty). Online: <http://www.itla-toylibraries.org/pages/europe/>.
 • Lišková, D. (2014). Ludotéka novinkou Městské knihovny Lanškroun. Online: <http://www.lanskroun.eu/cz/mesto/aktualne/z-lanskrounska/ludoteka-novinkou-mestske-knihovny-lanskroun/>.
 • Ludoteka Roszada (bez daty). Online: <http://ludotekaroszadapl.blogspot.com/p/aktualnosc.html>.
 • Polska Ludoteka Rodzinna (bez daty). Online: <http://www.polskaludoteka.it/p/gadget.html>.
 • Ranganathan, S. R. (1931). The five laws of library science. Madras: The Madras Library Association.
 • Rettig, M. A. (1998). Guidelines for beginning and maintaining a toy lending library. Early Childhood Education Journal, 25(4), 229–232.
 • Rymsza, M. (2014). Jaka Polska samorządna? Jakie społeczeństwo obywatelskie? Online: <http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/989613.html>.
 • Stone, M. (1983). Toy libraries. Day Care and Early Education, 11(2), 19–21.
 • Tokarska, A. (red.). (2013) Bibliotekarstwo. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Walczak-Niewiadomska, A. (2013). Zabawki elementem edukacji w bibliotece. W: S. Skórka, E. Piotrowska (red.), Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku (s. 169–179). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Zając, R. M., Janas M. (2013). Edukacja w bibliotece poprzez zabawę. W: S. Skórka, E. Piotrowska (red.), Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku (s. 156–168). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f0b2229-0253-4b4b-8cf5-f3fce74b6cc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.