PL EN


2012 | 1 | 4 | 44-56
Article title

Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych

Content
Title variants
EN
Bid rigging or action allowed by law? The interplay between competition law and public procurement law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wybrane, problematyczne kwestie pojawiające się na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych. To ostatnie dążąc do zapewnienia konkurencji w ramach konkretnego postępowania przetargowego, poprzez wspieranie udziału większej ilości wykonawców, może bowiem czasami ułatwiać zmowy przetargowe pomiędzy oferentami. Omawiane w artykule problemy dotyczą zatem prawnej oceny tworzenia konsorcjów przetargowych oraz udziału w przetargu przedsiębiorców należących do jednej grupy kapitałowej. Ponadto, artykuł porusza kwestię organu właściwego do rozstrzygania w sprawach zmów przetargowych.
EN
The Article presents some problematic issues due to the interaction between competition law and public procurement law. The latter which aims at fostering competition within the specific tender may at the same time promote bid rigging among bidders. Therefore, problems analysed in this Article relate to joint bidding and possibility to file separate bids by undertakings belonging to the same capital group (multiple bidding). Moreover, the Article elaborates on the oversight competences as regards bid rigging.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
44-56
Physical description
Dates
published
20120-10-28
Contributors
References
 • Carpineti L., Piga G., Zanza M., The Variety of Procurement Practice: Evidence from Public Procurement [w:] Dimitri N. et al (eds.) Handbook of Procurement, Cambridge University Press, Cambridge 2006
 • Copabianco A., Bid-rigging: enforcement experiences and challenges. The OECD experience, ICN 2012 Annual Conference, Rio de Janeiro, 20.04.2012 r.
 • Falconi F., Antitrust Aspects of Joint Bidding Among Competitors, Competition Law Journal 2007, 6(2)
 • Jurkowska A., Antitrust Private Enforcement – Case of Poland, YARS 2008, vol. 1(1)
 • Mares V., Shor M., On the Competitive Effects of Bidding Syndicates, forthcoming in the B.E. Journal of Economic Analysis & Policy [Foundations] 2012
 • Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 • Podrecki P., Civil Law Actions In the Context of Competition Restricting Practices under Polish Law, YARS 2009 vol. 2(2)
 • Sánchez Graells A., Public Procurement: An overview of EU and national case law, e-Competitions, No. 40647
 • Sánchez Graells A., Public Procurement and the EU Competition Rules, Hart Publishing, Oxford 2011
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 2009
 • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Strzępka J.A., Konsorcjum budowlane – wybrane zagadnienia prawne, Monitor Prawniczy nr 14/2012
 • Turno B., Kategoria porozumień zakazanych ze względu na cel w unijnym i polskim prawie ochrony konkurencji, Kwartalnik Prawa Publicznego 2012, nr 2
 • Whish R., Bailey D., Competition Law, seventh edition, Oxford University Press, New York 2012
 • Wojtczak D.E., Zwalczanie zmów przetargowych w Polsce, Państwo i Prawo, nr 7/2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f0cb024-b8b7-4a21-9177-fe82b8c2c45d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.