PL EN


2019 | 3(32) | 121-127
Article title

Recenzja książki Karoliny Ruty-Korytowskiej Poziom sprawności czytania i pisania u studentów z dysfunkcją słuchu

Content
Title variants
EN
Review of the Book by Karolina Ruta-Korytowska on the Level of Ability to Read and Write of Students with Hearing Dysfunctions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Monografia Karoliny Ruty-Korytowskiej to niezmiernie istotna pozycja na współczesnym rynku edukacyjnym. Autorka podkreśla konieczność wdrożenia metod glottodydaktycznych podczas nauczania języka polskiego. Wskazuje tym samym na ich skuteczność. Bogate opracowania teoretyczne powodują, iż pozycja ta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Autorka prezentuje szczegółowe badania dotyczące edukacyjnej rzeczywistości osób z dysfunkcją słuchu na poziomie studiów wyższych. Koncentruje się na trudnościach studentów w czytaniu oraz pisaniu. Podkreślić należy, iż analiza stanu badań została bardzo starannie opracowana. Monografia stanowi obszerny wkład we współczesną surdoglottodydaktykę i skłania do refleksji nad dalszą eksploracją.
EN
The monograph of Karolina Ruta-Korytowska is an extremely important item on the contemporary educational market. The author emphasizes the need to implement glottodidactic methods while teaching Polish, thus indicating their effectiveness. Rich theoretical studies cause that this item is aimed at a wide audience. The author presents detailed research on educational reality at the level of higher studies of people with hearing dysfunctions. Focuses on the difficulties of students in reading and writing. It should be emphasized that the analysis of the state of research has been very carefully elaborated. The monograph is an extensive contribution to contemporary surdo-glottodidactics and a syntax for reflection on further exploration.
Year
Issue
Pages
121-127
Physical description
Dates
published
2019-11-08
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f0e9fae-0362-4985-b3a4-242da3a2362c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.