PL EN


2013 | 279 | 15-21
Article title

Zastosowanie metody GC-MS do charakterystyki Calea zacatechichi i Psychotria viridis - roślin kontrolowanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii

Content
Title variants
EN
Application of GC-MS method to characterisation of Calea zacatechichi and Psychotria viridis - plants controlled by Drug Addication Prevention Act
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy było przygotowanie profilu chromatograficznego dwóch roślin odurzających Calea zacatechichi i Psychotria viridis. Stosowano metodę GC-MSD dla ekstraktów roślinnych otrzymanych w różnych rozpuszczalnikach organicznych: metanolu, chloroformie, toluenie. Uzyskane wyniki posłużyły do charakterystyki profilu chromatograficznego olejku pochodzącego z Calea zacatechichi oraz opracowania metody identyfikacji Psychotria viridis na podstawie modelu zbudowanego za pomocą analizy głównych składowychskładowych (Principal Component Analysis, PCA). W olejku Calea zacatechichi stwierdzono występowanie związków typowych dla rodziny Astraceae. Były to głównie izoprenoidy (terpeny), a wśród nich pochodne germakranu. Analiza GC-MS ekstraktów z Psychotria viridis wykazała obecność substancji psychoaktywnych w postaci dimetylotryptaminy (DMT) i niewielkich ilości metylotryptaminy. Analiza głównych składowych (PCA) zastosowana dla P. viridis na łączonych danych z różnych rozpuszczalników pozwoliła na stwierdzenie, że otrzymane wyniki prezentują dostatecznie wysoki stopień podobieństwa i możliwa jest identyfikacja gatunkowa rośliny opisaną metodą.
EN
The aim of this article was to elaborate the chromatographic profile of two psychoactive plants: Calea zacatechichi and Psychotria viridis. The GC-MS method, based on extraction in different organic solvents, i.e. methanol, chloroform, toluene and alkalized chloroform was applied. The obtained data was used to characterize the chromatographic profile of the oil produced from Calea zacatechichi and to elaborate a new method of identification of Psychotria viridis based on a statistical model built using PCA (Principal Component Analysis). The Calea zacatechichi oil contains chemical compounds typical for the Astraceae family, i.e. terpenes (derivatives of germacrene). GC-MS analysis of Psychotria viridis revealed presence of psychoactive substances: dimethyltriptamine (DMT) and methyltriptamine. The PCA of the Psychotria viridis on combined data from different solvents proved that the obtained data demonstrates a sufficient degree of resemblance to allow identification of species by the described method.
Year
Issue
279
Pages
15-21
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • dr, starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • Zakład Leków Pochodzenia naturalnego Narodowego Instytutu Leków
author
  • kierownik Zakładu Leków Pochodzenia Naturalnego Narodowego Instytutu Leków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0552-2153
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f1734f0-0841-4534-94de-830bd18324d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.