PL EN


2011 | 10 | 33-39
Article title

Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda)

Content
Title variants
EN
Individual characteristics of an academic style (on the base of Aleksander Brückner’s and Stanisław Rospond’s works)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main questions raised in the article is the existence of individual, personal kind of an academic style. The author analyses academic texts of Aleksander Brückner and Stanisław Rospond – splendid scientists, active in the 1st half of the 20th century. The analysis of lexical, phraseological and syntactical level shows that all expressivisms, colloquialisms, ordinarities found in the texts belonged to the stylistic convention of the times. They were not connected with popular character of the texts. Individual characteristics are to be found in the range and the use of stylistic means which are beyond the linguistic canon typical for contemporary academic texts.
Contributors
References
 • Aleksander Brückner 1856–1939, oprac. W. Berbelicki, Warszawa 1989.
 • Bajerowa I., Polski język ogólny w XIX wieku, t. 1, Katowice 1986.
 • Bąk S., Stanisław Rospond – człowiek i uczony, w: Studia językoznawcze poświęcone Profesorowi Doktorowi Stanisławowi Rospondowi, Wrocław 1966.
 • Brückner A., Cywilizacja i język. Szkice z dziejów obyczajowości polskiej, Warszawa 1901.
 • Brückner A., Dzieje języka polskiego, wyd. III, Warszawa 1925.
 • Brückner A., Mitologia słowiańska i polska, wstęp i oprac. S. Urbańczyk, Warszawa 1985.
 • Brückner A., Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie, Warszawa 1962.
 • Buttler D., O stylu naukowym profesora Juliana Krzyżanowskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 5.
 • Druki mazurskie XVI w. Z pierwodruku i rękopisu wydał, wstępem, komentarzem i charakterystyką językową opatrzył Stanisław Rospond, Olsztyn 1948.
 • Gajda S., Styl naukowy, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.
 • Gajda S., Styl osobniczy uczonych, w: Styl a tekst, pod red. S. Gajdy i M. Balowskiego, Opole 1996.
 • Kupiszewski P., Emocjonalność w dawnych tekstach naukowych, „Poradnik Językowy” 1989, z. 7.
 • Miodek J., Rospond Stanisław. Wspomnienie w setną rocznicę urodzin, „Gazeta Wyborcza”, 7.08.2007.
 • Miodek J., Stanisław Rospond, w: idem, Odpowiednie dać rzeczy słowo, Wrocław 1987.
 • Rospond S., Język i artyzm językowy Jana Kochanowskiego, Wrocław 1961.
 • Rospond S., Język Jana Kochanowskiego, cz. I i II, Warszawa 1953, materiały dyskusyjne sesji naukowej Odrodzenia PAN.
 • Rospond S., Język Renesansu a Średniowiecza na podstawie literatury psałterzowo-biblijnej, w: Odrodzenie w Polsce. Historia języka, część druga, pod red. M.R. Mayenowej, Z. Klemensiewicza, Warszawa 1962.
 • Rospond S., Kościół w dziejach języka polskiego, Wrocław 1983.
 • Rospond S., Mikołaj Kopernik. Studium językowe o rodowodzie i narodowości, Opole 1973.
 • Rospond S., Mówią nazwy, Warszawa 1976.
 • Rospond S., Polszczyzna Śląska, Wrocław 1970.
 • Rospond S., Problem genezy polskiego języka literackiego. Uwagi polemiczne do artykułów T. Milewskiego i W. Taszyckiego, w: Studia staropolskie, pod red. K. Budzyka, t. III Pochodzenie polskiego języka literackiego, Wrocław 1956.
 • Siciński B., Stanisław Rospond, w: Uczeni wrocławscy 2, Wrocław 1994.
 • Skorupka S, Kurkowska H., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.
 • Umińska-Tytoń E., Polszczyzna potoczna XVIII wieku, Łódź 1992.
 • Urbańczyk S., Rospond Stanisław Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXII/1, z. 132, Wrocław 1989.
 • Wilkoń A., O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, Kraków 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f183335-3fbd-43ce-bbc4-064daac6277d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.