PL EN


2013 | XV/1 | 227-238
Article title

JĘZYKOWY OBRAZ BOGA W IDIOLEKCIE WILLIBALDA OMANSENA

Content
Title variants
EN
The Linguistic Image of God in Willibald Omansen’s Idiolect
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present analysis attempts to characterise a certain specific aspect of the image of God as reflected in the language of Willibald Omansen as well as to uncover some of the linguistic mechanisms this German writer employs. Maintained in the general framework of lexical semantics, the analysis focuses on the central lexeme God together with its connotational frame as well as on the indirectness with which the conceptualisation of God is encoded linguistically, typical of Omansen’s idiolect.
Year
Volume
Pages
227-238
Physical description
Dates
published
2013-06-01
Contributors
 • Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Die Bibel (1964). Neumann & Göbel.
 • Jankowski A. et al. (red.) (1984). Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań−Warszawa.
 • Kołakowski L. (2008). Czas ciekawy, czas niespokojny. Cz. 2. Kraków.
 • Kumaniecki K. (red.) (1990). Słownik łacińsko-polski. Warszawa.
 • Kuziak M. et al. (red.) (2004). Słownik myśli filozoficznej. Bielsko-Biała.
 • Lurker M. et al. (red.) (1991). Wörterbuch der Symbolik. Stuttgart.
 • Omansen W. (2007). Danzig zur Nacht. Gdańsk nocą. Wrocław–Dresden.
 • Pajdzińska A. (1999). Językowy obraz Boga i szatana w polskiej poezji powojennej. W: B. Kreja (red.). 1000 lat polskiego słownictwa religijnego. Gdańsk.
 • Puzynina J. (2006). Słowo poety. Warszawa.
 • Sobol E. (red.) (1995). Mały słownik języka polskiego. Warszawa.
 • Tischner J. (2011). Nadzieja czeka na słowo. Rekolekcje. Kraków.
 • Twardowski J. (2005). Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka. Warszawa.
 • Wahrig G. (2001). Deutsches Wörterbuch. Gütersloh−München.
 • Walter H. et al. (red.) (2010). Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historisch-etymologischen Kommentaren / Niemiecko-polski słownik frazeologii biblijnej z komentarzem historyczno-etymologicznym. Szczecin−Greifswald.
 • Żurawlew T. (2010). Wokół języka wiary liryków Willibalda Omansena, Studia Niemcoznawcze 45, s. 319–334.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f1b6bf0-e7bb-479b-b3b0-1eb543d8bc6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.