PL EN


2014 | 1(11) | 102-112
Article title

How to cooperate efficiently with the media in situation of crisis - case study

Content
Title variants
PL
Jak sprawnie współpracować z mediami w sytuacji kryzysowej - analiza przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The essence of this article is to show the differences and the degree of difficulty in standard and crisis communication. Communication that we use every day in cooperation with the media should serve as the basis and contribution to obtaining certain efficiency of information distribution, which will pay off in a crisis situation. Rescuing a dog named Baltic could prove to be a major crisis in the history of the NMFRI. There were many threats and decisions that could be regarded as unfavourable for the Institute — is it allowed and for the sake of what — to threaten health and life of people to save an animal; what would happen if the rescue action failed? Three mandatory rules for communicating with the media were adopted: - Speed — proactive communication 24/24. - Transparency —in the full sense of the word. - Communicating through the same channels as journalists communicated with the Institute. Strict adherence to these rules resulted in a fact that, in spite of these difficulties, the communication was actually exemplary.
PL
Istotą artykułu jest pokazanie różnic i stopnia trudności w komunikacji standardowej i kryzysowej. Komunikacja, jaką Morski Instytut Rybacki stosuje na co dzień we współpracy z mediami powinna być podstawą i przyczynkiem do uzyskania pewnej sprawności dystrybucji informacji, która zaprocentuje w sytuacji kryzysowej. Uratowanie psa o imieniu Baltic, mogło okazać się znaczącym kryzysem w historii Instytutu. Było wiele zagrożeń i decyzji, które mogły być postrzegane na niekorzyść organizacji: czy wolno i w imię czego — narażać zdrowie i życie ludzkie dla ratowania zwierzęcia, co by było, gdyby akcja ratunkowa się nie powiodła? Przyjęto trzy bezwzględnie obowiązujące zasady komunikowania się z mediami: - szybkość — komunikacja proaktywna 24/24, - transparentność — w pełnym tego słowa znaczeniu, - komunikowanie takimi samymi kanałami, jakimi dziennikarze komunikowali się z Instytutem. Rygorystyczne przestrzeganie tych zasad spowodowało, iż komunikacja, mimo wymienionych utrudnień, była wzorowa.
Publisher
Year
Issue
Pages
102-112
Physical description
Dates
published
2014-03
Contributors
References
  • Baker G.F., Race and Reputation. Restoring Image beyond the Crisis, [in:] Handbook of Public Relations, pod red. R. L. Heatha, London 2001, [in:] Public Relations na tle problemów zarządzania, Praca zbiorowa pod red. Z. Knechta, WSZ „Edukacja”, Wrocław 2001.
  • Łaszyn A., Komunikacja kryzysowa [in:] Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wydawnictwo Związku Firm Public Relations, Warszawa 2011.
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys, 15.11.2013
  • http://www.merriam-webster.com/, 15.11.2013
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f1b8607-83e9-420a-87f7-ed3a1b307fd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.