PL EN


2016 | 16 | 3 | 27-33
Article title

The correlation of general and special physical fitness indices with somatic indicators in 16-18-year-old female judokas

Content
Title variants
PL
Współzależność wskaźników sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej ze wskaźnikami somatycznymi 16-18 letnich zawodniczek judo
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background.The purpose of this work was to determine the correlation between the indexes of general and special physical preparedness with the age-somatic parameters of 16-18-year-old female judo competitors (stage of directed training) during preparation to the competitive period. Material/Methods. Fifteen female judo competitors participated in the study- all of them were representatives of Poland in the category of juniors and regional team of Pomerania. Their average age was 16.8±0.7 years, and their athletic experience was 7.2±42.5 years. To determine somatic features - body mass and body components: FAT (kg), FAT (%), FFM (kg), FFM (%), TBW (kg), TBW(%) the Body Composition Analyser was used. To assess general physical preparedness the standard IPFT test was used. The level of athletes’ special physical preparedness was assessed by Sterkowicz test (SJFT) and Igumienow test. Results. The female judo competitors who had lower body weight, smaller absolute and percentage values of the fatty component perform better in all running tests of IPFT. Of the power performance test, the IPFT index showed a statistically significant correlation with their somatic characteristics. In this case female athletes who had a smaller body height and a lower BMI showed the best results. It should also be noted that in this group of competitors 8 correlation coefficients between SJFT indexes and somatic characteristics were revealed, whose values ranged from 0.53 to 0.58 (p>0.05). Also 7 cases of correlations between somatic indicators and the Igumienow test indicators, whose values were in the range of-0.52 to 0.64 (p>0.05), have been observed.
PL
Wprowadzenie. Celem niniejszej pracy było określenie zależności między wskaźnikami sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej a wiekiem i wskaźnikami somatycznymi 16-18 letnich zawodniczek judo (etap szkolenia ukierunkowanego) w okresie przygotowawczym do zawodów sportowych. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło piętnaście zawodniczek judo – reprezentantki Polski juniorek oraz kadry wojewódzkiej Pomorza. Średnia wieku badanych wyniosła 16.8 ±0.7 lat, a średnia stażu treningowego – 7.2±42.5 lata. Masę ciała oraz skład ciała w postaci tkanki tłuszczowej: FATkg, FAT%, FFMkg, FFM%, TBWkg, TBW% zmierzono przy użyciu analizatora Tanita Body Composition Analyzer. Do oceny sprawności fizycznej ogólnej wykorzystano standardowy test MTSF. Poziom przygotowania specjalnego badanych zawodniczek oceniono za pomocą Special Judo Fitness Test (SJFT) i testu Igumienowa. Wyniki i wnioski. Zawodniczki, charakteryzujące się większą wysokością ciała, a także wyższą zawartością tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej, osiągały gorsze wyniki testów biegowych. Wyniki badań wykazały również, że w odróżnieniu od prób biegowych, badane zawodniczki, charakteryzujące się mniejszą wysokością ciała oraz niższym poziomem beztłuszczowej masy ciała i zawartością wody w organizmie, uzyskiwały lepsze wyniki w próbach siłowych MTSF. Stwierdzono, że 16-18 letnie zawodniczki charakteryzujące się mniejszą wysokością ciała, wykonywały w sumie większą liczbę rzutów w teście SJFTa zawodniczki o wyższym poziomie tkanki tłuszczowej potrzebowały więcej czasu na wykonanie zadanej ilości rzutów w Teście Igumienowa. Zaobserwowano również 8 współczynników korelacji między wskaźnikami SJFT a wskaźnikami somatycznymi, których wartości znajdowały się w przedziale 0.53 to 0.58 (p>0.05) oraz 7 przypadków współzależności między wskaźnikami somatycznymi a wskaźnikami testu Igumienowa, których wartości znajdowały się w przedziale -0.52 do 0.64 (p>0.05).
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
27-33
Physical description
Contributors
author
  • University of Physical Education and Sport, Gdansk (Poland)
author
  • University of Physical Education and Sport, Gdansk (Poland)
author
  • University of Sarajevo, Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f1dc4a0-72be-4e87-a2d4-472b5665f602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.