PL EN


2017 | 478 | 195-205
Article title

Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w badaniu zagrożenia kontynuacji działalności spółek notowanych na NewConnect

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednostki gospodarcze we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego stwierdzają, czy zasada kontynuacji działalności została zachowana. W przypadku większych podmiotów stwierdzenie to musi zostać zweryfikowane przez biegłych rewidentów, którzy powinni wykorzystać do tego narzędzia analizy finansowej – analizę wstępną i wskaźnikową. Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie zastosowania tych narzędzi przez biegłych rewidentów przy ocenie zagrożenia kontynuacji działalności. Badaniu poddano roczne raporty okresowe za rok 2014 spółek notowanych na NewConnect, z których wynika, że użycie narzędzi zarówno analizy wstępnej, jak i wskaźnikowej jest zaskakująco niskie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f1e000e-3911-40bb-9e2a-1ad5c3472b7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.