PL EN


2013 | 4(54) | 64-81
Article title

Odkrywając miasto idealne? Marginalna gentryfikacja starej części dzielnicy Nowa Huta

Authors
Content
Title variants
EN
Discovering the ideal city. Marginal gentrification of the old part of the Nowa Huta district
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem tekstu jest opisanie materialnych uwarunkowań procesu marginalnej gentryfikacji zachodzącej w specyficznym kontekście starej części dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. Nowa Huta planowana jako miasto idealne staje się obecnie interesującym i pożądanym miejscem zamieszkania dla gentryfikujących ją nowych mieszkańców. Tekst koncentruje się na materialnych aspektach przemian gentryfikacyjnych, odwołując się do przestrzeni starej części dzielnicy, w tym lokalnego rynku nieruchomości oraz do działań podejmowanych przez lokatorów-inwestorów.
EN
The aim of the paper is to describe the material conditions of marginal gentrification in the specific context of the old part of the Nowa Huta district in Kraków. Nowa Huta was planned as an ideal city and is currently becoming an interesting and desirable place to live for new residents. The author focuses on the physical aspects of its gentrification and on the changes in the old part of the district, the local real estate market and the activities of residents-developers.
Contributors
References
 • Bartuś K., Głuszak M., Krochmal P., 2009,Preferencje nabywców mieszkań. Jesień 2009, Kraków: Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości.
 • Borkowski K. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku. Raport końcowy, Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.
 • Bourdie P., 2005, The Social Structures of the Economy, Cambridge: Polity.
 • Bourdieu P., 2007, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przekł. W. Kroker, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Carpenter J., Lees L., 1995, „Gentrification in New York, London and Paris: An international comparison”, International Journal of Urban and Regional Research, t. 19, nr 2, s. 286–303.
 • Chwalba A., 2004, Kraków w latach 1945–1989. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Cooper C., Morpeth N., 1998, „The impact of tourism on residential experience in Central-Eastern Europe: The development of a new legitimation crisis in the Czech Republic”, Urban Studies, t. 35, nr 12, s. 2253–2275.
 • Czepczyński M., 2006, Przestrzenie miast post-socjalistycznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Gdańsk, Poznań: Wydawnictwo Bogucki.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Gądecki J., 2012,I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?, Warszawa: IFiS PAN.
 • Jadach-Sepioło A., 2009, „Gentryfikacja w kontekście rewitalizacji”, w: A. Zborowski (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Karwińska A. (red.), 2010, Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kovács Z., Wiessner R., 1999, Stadt- und Wohnungsmarktentwicklung in Budapest. Zur Entwicklung der innerstädtischen Wohnquartiere im Transformationsprozess. Beiträge zur Regionalen Geographie, Leipzig: Institut für Länderkunde.
 • Krakowski Rynek Nieruchomości 2010, 2011, Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategi i Rozwoju Miasta.
 • Leach N., 1999, „Introduction”, w: idem, Architecture and revolution, London: Routledge.
 • Lees L., 1996, „In the pursuit of difference: representations of gentrification”, Enviroment and Planning, t. 28, s. 453–470.
 • Lees L., 1996, „In the pursuit of difference: Representations of gentrification”, Enviroment and Planning, t. 28, nr 3, s. 453–470.
 • Ley D., 1996, The New Middle Class and the Remaking of the Central City, Oxford: Oxford University Press.
 • Lis P., Zwierzchlewski S., 2007, „Wybrane aspekty prywatyzacji majątku państwowego w Polsce”, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2, s. 130–146.
 • Lisowski A., 1998, „Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast”, w: S. Liszewski (red.), XI Konwersatorium wiedzy o mieście. Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Lokalny Program Rewitalizacji „starej” Nowej Huty, 2008, Kraków: Urząd Miasta Krakowa.
 • Majer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Malikowski M., 2010, Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Mathews V., 2008, „Artcetera: narrativising gentrification in Yorkville, Toronto”, Urban Studies, t. 45, nr 13, s. 2849–2876.
 • Mathews V., 2008, „Artcetera: Narrativising gentrification in Yorkville, Toronto”, Urban Studies, t. 45, nr 13, s. 2849–2876.
 • Muczyński A., 2011, „Gospodarowanie gminnymi zasobami lokalowymi z perspektywy polityki mieszkaniowej”, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 19, nr 2, s. 7–26.
 • Savage M., Barlow J., DIickens P., Fielding A., 1992, Property, Bureaucracy and Culture: Middle Class Formation in Contemporary Britain. London: Routledge.
 • Siemieńska R., 1969, Nowe życie w nowym mieście, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Smith N., 1996, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, London: Routledge.
 • Soja E., 1996, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-And-Imagined Places. Oxford: Blackwell.
 • Stanek Ł., 2007, „Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości i konsumpcja przestrzeni w Nowej Hucie”, w: M. Kaltwasser, E. Majewska, K. Szreder (red.), Futuryzm miast poprzemysłowych 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, Kraków: Korporacja ha!art.
 • Stenning A., 2005, „The transformation of life, work and community in post-socialism Europe: A westerner studies Nowa Huta”, Geographica Polonica, t. 78, nr 1, s. 9–22.
 • Stenning A., 2008, „Dlaczego Nowa Huta?”, w: A. Kurkiewicz (red.), Zrozumieć Nową Hutę, Kraków: WUJ.
 • Suchar Ch. S., 1997, „Grounding visual sociology research in shooting scripts”, Qualitative Sociology, t. 20, nr 1, s. 33–55.
 • Sulimski J., 1975, „Dwadzieścia pięć lat społeczności Nowej Huty”, Studia Socjologiczne, nr 2.
 • Sulimski J., 1976, Kraków w procesie przemian, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Sýkora L., 2000, „Post-communist city”, w: E. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany: XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 41–45.
 • Sýkora L., 2005, „Gentrification in post-communist cities”, w: R. Atkinson, G. Bridge (red.), Gentrification in a Global Context. The New Urban Colonialism, Nowy Jork: Routledge.
 • Sztompka P., 1999, Imponderabilia wielkiej zmiany, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Vagué V., 2011, „The influence of space perception on the planning issues. Nowa Huta: The balance of power in the image change”, Tematy z Szewskiej, t. 1, nr 5, s. 105–110.
 • Warde A., 1991, „Gentrification as consumption: Issues of class and gender”, Environment and Planning D, t. 9, nr 2, s. 223–232.
 • Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wójcik S., 2009, Łąki Nowohuckie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f258ad9-1d5f-4c1c-81aa-02b050199bdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.