PL EN


Journal
2015 | 95 | 5 | 433-445
Article title

Frazemy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej

Title variants
EN
Eastern Slavonic phrasemes in postwar Vilnius Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy frazemów w starannej odmianie polszczyzny wileńskiej, które są zapożyczeniami z języków wschodniosłowiańskich (rosyjskiego lub białoruskiego). Autor czerpie materiał z książek drukowanych na Litwie w latach 1951−1985 (m.in. z podręczników, poradników medycznych, zbiorków sztuk i opowiadań o tematyce obyczajowej, poradników metodycznych oraz pozycji o tematyce rolniczej). Frazemy grupuje w obszary tematyczne, co pozwala pokazać te dziedziny życia litewskich Polaków, w których ponadleksemowe pożyczki były szczególnie rozpowszechnione, oraz te, w których występowały sporadycznie.
EN
The article deals with the phrasemes in the standard variety of Vilnius Polish borrowed from Eastern Slavonic languages (Russian or Byelorussian). The author takes the material from books published in Lithuania between 1951 and 1985 (in particular textbooks, medical reference books, collections of plays and stories of manners, methodical reference books and items on agriculture). Phrasemes are classified thematically to present the life areas of Lithuanian Poles where superlexeme borrowings were particularly spread as well as those where they occurred sporadically.
Journal
Year
Volume
95
Issue
5
Pages
433-445
Physical description
Contributors
  • Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f2db488-760f-4747-8fc3-a69fcf66e4f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.