PL EN


2014 | 179 | 163-171
Article title

Zasada solidarności między pokoleniami w repartycyjnych systemach emerytalnych w dobie przemian społecznych

Content
Title variants
EN
The Principle of Solidarity Between Generation in Payg Pensions Systems in Time of Social Transformation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this article it is extremely important and relevant issue since financing of benefits in the majority of pension schemes is based on the solidarity between generations. Of special significance is the fact, that the current pension benefits are financed from the current pension fund. Changes of social lives should realize principles of stability and certitude of legal orders. Particularly, it concerns it pension system, procurement has lasting character in which for pension law. Finally, it should be emphasized that the pension systems play a significant role in life of an every person. First of all, they not only provide and guarantee the financial sources to someone who is retired but also protect the dignity of a man of an advanced age. The immutability and stability of the social security law is very important. Everyone who undertakes any work shall know in advance when and on what principles they can retire.
Year
Volume
179
Pages
163-171
Physical description
Contributors
References
  • Carlo L.: Solidaryzm, jego zasady, dzieje i zastosowania. Lwów 1931.
  • Czajka Z.: Systemy emerytalne w Niemczech i Wielkiej Brytanii wobec nowych wyzwań. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
  • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_wyniki_wstepne_NSP_2011.pdf [14.04.2012].
  • Peces Barba G.: Teoria dei diritti fondamentali. Giuffrè, Milano 1993.
  • Policastro P.: Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Wydawnictwo KUL, Lublin 2002.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dz.U. L 200 z 07.06.2004.
  • Sosenko B.: Wprowadzenie do teorii systemów zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Mała Poligrafia WSD Redemptorystów, Kraków, Tuchów 2002.
  • Tischner J.: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Znak, Kraków 2005.
  • Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych z dnia 25.03.2011 r. Dz.U. 2011 r., nr 75, poz. 398.
  • Żukowski M.: Reformy emerytalne w Europie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f338acd-0dfb-45df-a8be-8b5592d704ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.