PL EN


2015 | 16 | 3 | 248-257
Article title

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

Authors
Content
Title variants
EN
COMPARATIVE ANALYSYS RESULTS ACHIEVED USING TWO MEASURES: SYNTHETIC MEASURE M, AND ZERO UNITARIZATION METHOD.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miary syntetyczne są użytecznym narzędziem w analizie zjawiska wielowymiarowego. Istnieją różne możliwości budowy mierników syntetycznych. W niniejszym artykule porównano miarę syntetyczną m, z miarą syntetyczną zbudowaną na podstawie zunitaryzowanych wskaźników. W wyniku badań wywnioskowano, iż obie miary umożliwiają porównania pomiędzy obiektami i budowę rankingów. Natomiast miara m pozwala obiektywnie ocenić kondycję danego przedsiębiorstwa, czego nie umożliwia miara skonstruowana na bazie zunitaryzowanych wskaźników.
EN
Synthetic measures are utility tool in the multivariate problem analysis. There are different possibility of the synthetic measure construction. In this article compared measure m, with the measure build based on the zero unitarizated diagnostic ratios. Performed study informs that both measures make possible to compare financial condition, enterprises and construct ranking. But only measure m make possible to objectively assess financial situation of the enterprise, or group of the enterprises.
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
248-257
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie , sl1@op.pl
References
  • Bednarski L. (2007) Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna Monografie nr 89, Kraków, str. 256.
  • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kukuła K. (2003) Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa.
  • Lisek S. (2009) Mierniki Syntetyczne w procesie diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 542.
  • Lisek S. (2014) Wrażliwość miary syntetycznej m na wielkości krytyczne wskaźników służących do jej budowy, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XV, nr 4, str. 71-79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f379e01-3c3d-43f4-a76b-3fb671f69632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.