PL EN


2014 | 165 | 17-28
Article title

Pobudzanie jako zidentyfikowana funkcja aktywności organizacji pozarządowych w programach "pracownik 45+" na rzecz przedsiębiorstw transportowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Maintaining the economic activity of people over 45 years has become in recent years the primary challenge for non-governmental organizations. For this is a not only economic, but also social issue, the key goal is to identify one of the functions that realize these organizations for transport companies by engaging in a number of programs dedicated to 45 + employees. The function of this is to stimulate. The study confirms that non-governmental organizations, sharing in stimulating transport companies pursuing both regulatory function affecting the behaviour of these entities shape to employees 45+, as well as motivational function affecting the behaviour of employees in this age group.
Year
Volume
165
Pages
17-28
Physical description
Contributors
author
References
 • Dulski S.: System podmiotowy gospodarki. Centralizacja - decentralizacja? PWE, Warszawa 1986.
 • Fryca J., Majecka B.: Analiza postaw i opinii pracodawców o pracownikach 45+ w województwie pomorskim. W: Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie. Red. J. Fryc i B. Majecka. PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2010.
 • Gęsicka G.: Bezrobocie i niska aktywność zawodowa w grupie osób 50+ wymaga działań i przemyślanych strategii. W: Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse. Red. J. Tokarz. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Herbst J., Przewłocka J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010. Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa 2011.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp: 5.12.2012.
 • http://www.gdansk.pte.pl, dostęp: 20.12.2012.
 • Letkiewicz A.: Mechanizmy zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem pętli sprzężeń zwrotnych. W: Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu. Red. J. Fryca i J. Jaworski. Prace Naukowe WSB w Gdańsku, tom 4, Gdańsk 2009.
 • Przewłocka J., Adamiak P., Zając A.: Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Raport z badania "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012". Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa 2012.
 • Reykowski J.: Teoria motywacji a zarządzanie. PWE, Warszawa 1975.
 • Szałucki K.: Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Szałucki K.: Rynek jako regulator zachowań rozwojowych przedsiębiorstw transportu samochodowego w warunkach istnienia ograniczeń systemowych. ZN Wydziału Ekonomiki Transportu ETL UG nr 20. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.
 • Szałucki K.: Systemy pobudzania przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce (Doświadczenia lat 1982-1985). ZN Wydziału Ekonomiki Transportu ETL UG nr 16. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1987.
 • Współczesne koncepcje zarządzania. Red. A.K. Koźmiński. PWN, Warszawa 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f3d2b9b-93ce-452c-a139-26c35b9b962d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.