PL EN


2014 | 30 | 75-91
Article title

Moralność wśród ssaków naczelnych w świetle badań behawioralnych

Title variants
EN
Morality among primates in view of the behavioural research
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Behavioural primatologists and evolutionary psychologists consider morality in three aspects: the tendency to prosocial behaviour, sense of fairness and empathy. This article provides an overview of studies and reports, summarizing the current state of knowledge about the morality in primates - in all aforementioned aspects. A lot of empirical research has been conducted so far, but few of them provide hard evidence for the existence of morality among primates. Moreover, inconsistent results in a single approach of the different research teams induce to reflect on this situation.
PL
Prymatolodzy behawioralni i psychologowie ewolucyjni rozpatrują moralność w trzech aspektach: tendencji do zachowań prospołecznych, poczucia sprawiedliwości i empatii. Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań i doniesień, podsumowujących aktualny stan wiedzy na temat moralności wśród ssaków naczelnych – we wszystkich wymienionych wyżej aspektach. Do tej pory przeprowadzono dużo badań empirycznych, jednak niewiele z nich dostarcza twardych dowodów na istnienie poszczególnych komponentów moralności wśród naczelnych. Ponadto sprzeczne wyniki w ramach jednego podejścia różnych zespołów badawczych, skłaniają do zastanowienia się nad tym stanem rzeczy.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt, Warszawa, Poland , j.szymanska89@gmail.com
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt, Warszawa, Poland
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt, Warszawa, Poland
author
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt, Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f42f47f-b180-4f46-8678-17a91f1a40b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.