PL EN


Journal
2016 | 20 | 3(44) | 67-80
Article title

Franciszkańskie przesłanie encykliki Laudato si’

Content
Title variants
EN
A Franciscan message of the Laudato si’
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Franciszkańskie przesłanie encykliki Laudato si’ ukazuje się czytelnikowi dokumentu już od pierwszego wersu, który jest bezpośrednim nawiązaniem do słynnego Hymnu stworzenia św. Franciszka z Asyżu. Niniejszy artykuł zarysowuje różne franciszkańskie inspiracje papieskiego dokumentu, również w jej analizach teologicznych bazujących na myśli franciszkańskiego teologa i filozofa św. Bonawentury. Próbuje też pokazać inne franciszkańskie elementy katechezy papieża Franciszka oraz przywołuje franciszkańskich braci tworzących przed wiekami myśl społeczno‑ekonomiczną obecną na kartach encykliki. Tym samym udowadnia, że głoszona rewolucyjność nauczania papieskiego jest w dużej mierze mocno zakorzeniona w katolickiej tradycji franciszkańskiej.
EN
A Franciscan message of the Laudato si’ is clear for the readers from the very beginning. The first verses are directly connected with the Canticle of the Sun written by St. Francis of Assisi. The aim of the article is to outline the Franciscan inspirations of the papal document. Some of these inspirations in theological analysis belong to St. Bonaventure, a Franciscan theologian and philosopher. The article tries to show other Franciscan elements of pope’s teaching. It also presents the socioeconomic ideas that were created long ago by the Franciscan friars and have been used now in pope Francis’ encyclical. Thereby the article proves that the revolutionary pope’s teaching in fact is deeply rooted in the Catholic Franciscan tradition.
Journal
Year
Volume
20
Issue
Pages
67-80
Physical description
Contributors
 • Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe
References
 • Integralna ochrona przyrody, red. M. Grzegorczyk, Kraków 2007.
 • Delio I., Ewolucja i Chrystus, tłum. M. Wojciechowski, Kraków 2010.
 • Doyle E., Francesco e il Cantico delle creature, Assisi 1982.
 • Francesco, Laudato si’. Sulla cura della casa comune, Citta del Vaticano 2015.
 • Iammarrone G., Duchowość franciszkańska, przeł. P. Anzulewicz, Kraków 1998.
 • Jaromi S., Ecologia humana – chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny, Kraków 2004.
 • Jaromi S., Św. Franciszek jako patron ekologów, [w:] Ekologia a duchowość chrześcijańska, red. S. Niziński, Poznań 2009, s. 82–93 (Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich, 9).
 • Jaromi S., Duchowość Asyżu jako miasta dialogu, „W Nurcie Franciszkańskim” 18 (2011), s. 39–50.
 • Jaromi S., Franciszkańskie braterstwo uniwersalne, „W Nurcie Franciszkańskim” 20 (2013), s. 35–48.
 • Duchowość świata według Sergiusza Riabinina, red. S. Jaromi, Kraków–Lublin 2007.
 • Manselli R., Św. Franciszek i jego towarzysze, przeł. S. Kafel, Kraków 2009.
 • Morandini S., Laudato si’. Un’enciclica per la Terra, Assisi 2015.
 • Rohr R., Siewca miłości. Własna droga Franciszka z Asyżu, przeł. A. Korolik, Kielce 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f441e35-5992-4a69-b6a5-18258c96df2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.