PL EN


2019 | 1 (10) | 15-24
Article title

Narodziny – strategie opisu w Efemerosie Bazylego Rudomicza

Title variants
EN
Birth – Strategies of Description in “Efemeros” by Bazyli Rudomicz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Article “Birth - Strategies of Description in Efemeros by Bazyli Rudomicz” is an attempt to analyze ways of describing a seventeenth-century memoirist. The author draws attention to what a Rudomicz dealt with and interested in, distinguishing individual strategies for creating notes in his diary. The memoirist presents himself as a person who creates various discourses, depending on the way he looked at a given situation. Rudomicz was involved in individual roles. He looked at events as not only a observer, but also as a father, doctor or as a burgher seeking sensation and novelty. He described what was most important or new to him, which gave him the opportunity to observe significant people. Completly differently he described which seemed universal in his opinion, or something he was accustomed about.
Year
Volume
Pages
15-24
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Chrapowicki, J.A. (1978–1988), Diariusz. Cz. 1–2 (1656–1664, 1665–1669). Oprac. T. Wasilewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666–1721). (1862). Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa: Nakładem Jana Zawiszy, potomka Wojewody.
 • Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII). (1961). Oprac. A. Sajkowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Pamiętniki Wilczków z r. 1640–1714 (BZNiO 2029/II). Rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Sygn. 2029/II.
 • Pasek, J.Ch. (1989). Pamiętniki. Oprac. R. Pollak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Radziwiłł, A.S. (1980). Pamiętnik o dziejach w Polsce. T. 1–3 (1632–1636, 1637–1646, 1647–1656). Przeł. i oprac. A. Przyboś, R. Żelewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Rudomicz, B. (1659). Eufrazja Chartum, to jest Radość weselna poczciwością ubogacona nimf łaskami rządzących przy chrzcinach nowonarodzonej Eufrozyny Scholastyki. Drukarnia Akademicka Andrzeja
 • Jastrzembskiego. Sygn. XVII 4821. Wrocław: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Rudomicz, B. (2002). Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672. Cz. I–II. Przeł. W. Froch. Oprac. W. Froch, M.L. Klementowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Ariès, P. (1995). Historia dzieciństwa. Tłum. M. Ochab. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.
 • Bogucka, M. (1994). Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Borek, P. (2012). O polskim pamiętnikarstwie doby baroku. Rekonesans. W: P. Borek (red.), Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia (s. 31–52). Kraków: Collegium Columbinum.
 • Bystroń, J.S. (1994). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Ciszewska, M. (2016). Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wiek). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Chemperek, D. (2013). Przyjaźń w twierdzy Zamość („Efemeros czyli Diariusz prywatny Bazylego Rudomicza”). W: A. Czechowicz, M. Trębska (red.), Przyjaźń w kulturze staropolskiej (s. 189–209). Lublin: WydawnictwoKUL.
 • Dziechcińska, H. (1999). Rodzina w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Barok, 6 (1), 129-142.
 • Dziechcińska, H. (2002). Pamiętnik. W: T. Michałowska (red.), Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze – renesans – barok). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Dziechcińska, H. (2003). Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI – XVII – XVIII. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Dziechcińska, H. (2012). Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Wieloznaczność i ewolucja relacji w pierwszej osobie: „ja” i „my”. W: P. Borek (red.), Z dziejów pisarstwa staropolskiego. Przekroje i zbliżenia (s. 9–14).Kraków: Collegium Columbinum.
 • Foisil, M. (1999). Piśmiennictwo forum prywatnego. W: R. Chartier (red.), Historia życia prywatnego (s. 341–381). T. 3. Tłum. M. Zięba, K. Osińska-Boska, M. Cebo-Foniok. Wrocław: Zakład Narodowy
 • im. Ossolińskich.
 • Froch, W. (2002). Wstęp. W: Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672 (s. V–LVI). Cz. 1. Przeł. W. Froch. Oprac. W. Froch, M.L. Klementowski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu
 • Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Głowacka-Penczyńska, A. (2010). Kobieta w małych miastach Wielkopolski w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Jop, R. (2003). [rec.] Bazyli Rudomicz, „Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672”. Tłum. W. Froch. Oprac. M.L. Klementowski, cz. 1–2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002. Studia
 • Źródłoznawcze, 41, 169-162
 • Kofel, W. (2018). Piśmiennictwo pamiętnikarskie w siedemnastowiecznym mieście. Obraz Zamościa w drugiej połowie XVII wieku na podstawie diariusza prywatnego Bazylego Rudomicza. W: A. Buczyło, A. Maleszko,
 • J. Możdżeń (red.), Przestrzeń – prawo – pismo. Studia nad elementami kultury miejskiej (s. 95–112). Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
 • Kozak, Z., Froch, W. (2002). Polszczyzna Bazylego Rudomicza – pamiętnikarza i rektora Akademii Zamojskiej w XVII wieku. Zamojskie Studia i Materiały, 4 (1), 251–261.
 • Krawiec, A. (2000). Seksualność w średniowiecznej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Rudomicz Bazyli. W: Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera. Pobrane z: www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/ baza (5.11.2019).
 • Sajkowski, A. (1964). Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Ślękowa, L. (1991). Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Żołądź-Strzelczyk, D. (2002). Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f46e2b9-935a-49cf-a1a2-abebb6c5671e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.