PL EN


2014 | 5 | 1 | 174-183
Article title

Odniesienia intertekstualne obecne w tłumaczeniu dramatu Ślub Witolda Gombrowicza na język kaszubski w świetle badań komparatystycznych

Authors
Content
Title variants
Intertekstualné ùprocëmnienia w dolmaczënkù dramatu Zdënk Witolda Gómbrowicza na kaszëbsczi jäzëk w kònteksce kòmparatisticznëch badérowaniów
EN
Intertextual references present in the translation of Witold Gombrowicz’s drama The Marriage into Kashubian in the light of comparative researches
Languages of publication
PL
Abstracts
Hewòtny articzel pòswiãcony je zagadnieniu intertekstualnoscë w dolmaczënkù dramatu Zdënk Witolda Gómbrowicza na kaszëbsczi jãzëk, rozezdrzéwónémù na gruńce kòmparatisticznëch badérowaniów. Analiza òbjimô intertekstualné ùprocëmnienia, ùfùndowóné na spòdlowi relacji midzë praùsôdzkã a dolmaczënkã, pòlégającé na zwikszenim abò òsłabienim elementów swójnoscë i cëzoscë. Mieszczą sã tuwò w òsoblëwòscë: intertekstualnosc na rówiznie polisemii, intertekstualnosc na rówiznie metafòrë, a téż intertekstualnosc na rówiznie wskôzywôczów òrganizacji tekstu. Ta slédnô kategóriô òbjimô problemë z òdzdrzadlenim wëstąpiwający w praùsôdzkù dramatu gwarowi sztélizacji, òrtografnëch eksperimeńtów i rimów. Eksperimeńtë na jãzëkù przeprowadzoné przez Gómbrowicza nie wiedno ùdało sã òdzdrzadlëc w translacji na kaszëbsczi jãzëk, nimò że béł to dolmaczënk na jãzëk krótkò spòkrewniony.
EN
This article is devoted to the issue of intertextuality in the translation of Witold Gombrowicz’s drama The Marriage into the Kashubian language considered on the ground of comparative researches. The analysis includes intertextual relationships founded on the basic relationship between the original and the translation, consisting of intensification or weakening of familiarity and strangeness elements. In particular it consists of intertextuality at the level of polysemy, intertextuality at the level of metaphor and intertextuality at the level of indicators of text organisation. The latter category includes problems with the reflection of the local dialect style, spelling and rhymes experiments which were all present in the original of the drama. It was not always possible to reflect the language experiments conducted by Witold Gombrowicz in the translation into the Kashubian language, even though it was a translation into a closely related language.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
174-183
Physical description
Dates
published
2014-10-01
Contributors
author
References
  • Balbus, Stanisław. Między stylami. Kraków: Universitas, 1993.
  • Górski, Tomasz. „Intertekstualność a przekład.“ Między oryginałem a przekładem. 11. Nieznane w przekładzie. Red. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006.
  • Kraskowska, Ewa. „Intertekstualność a przekład.“ Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Red. Jerzy Ziomek, Janusz Sławiński, Włodzimierz Bolecki. Warszawa: PWN, 1992.
  • Lewicki, Roman. Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
  • Możejko, Edward. „Przekład w kontekście studiów porównawczych.“ Komparatystyka literacka a przekład. Red. Piotr Fast, Katarzyna Żemła. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk“, 2000.
  • Sychta, Bernard. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 4. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum, 1970.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f482d6f-f685-42f3-a5f9-9990fe1cdabf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.