PL EN


2013 | 4 | 2 | 107-119
Article title

Tworzenie organizacji projektowej – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Creating a project organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano najważniejsze wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć podczas tworzenia organizacji projektowej, przy czym szczególna uwaga została zwrócona na kulturę organizacyjną jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na sukces zarządzania projektami. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem wdrożenia zarządzania projektami w jednym z polskich przedsiębiorstw.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
107-119
Physical description
Contributors
  • Dr, Wydział Zarządzania, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Ko-ściuszki Wrocław, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław
author
  • Prof. dr hab. inż., Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania Poli-techniki Wrocławskiej, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych.
  • Dr inż., Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wro-cławskiej, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, robert.kaminski@pwr.wroc.pl
References
  • 1. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebether i S-ka, Warszawa.
  • 2. Kerzner H. (2005), Advanced Project Management. Edycja polska, Helion, Gliwice.
  • 3. Łucewicz J. (1997), Socjologiczne spojrzenie na organizację, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
  • 4. Mingus N. (2002), Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice.
  • 5. O’Reilly C.A., Tushman M.L. (2004), Oburęczna firma, „Harvard Business Review Polska” nr 17, lipiec.
  • 6. Sikorski Cz. (1995), Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
  • 7. Trocki M. (2009), Organizacja projektowa, BIZARRE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f5216e5-9d34-45b8-b0ce-4b978affab12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.