PL EN


2015 | 3 | 1 | 165-181
Article title

Struktury własnościowe spółek a rotacje prezesów zarządów – wyniki badań empirycznych

Content
Title variants
EN
Ownership Structure and CEO Turnover: Empirical Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z teorią agencji nieefektywni prezesi zarządów powinni zostać zwolnieni. Badania pokazują jednak, że istnieją czynniki, które chronią ich przed dymisją. Niniejsze opracowanie zajmuje się badaniem tych czynników. Jego celem jest przedstawienie relacji pomiędzy strukturami własnościowymi polskich spółek publicznych a rotacjami prezesów zarządów. Poszukiwano w nim związków pomiędzy udziałem we własności menedżerów, inwestorów instytucjonalnych i państwa a zmianami na stanowiskach prezesów spółek. Próba badawcza składała się z 292 spółek i 1067 rocznych obserwacji w polskich spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008–2013. Analizy przeprowadzono za pomocą regresji logitowej. Wykazały one, że istnieje negatywna relacja pomiędzy własnością menedżerską a rotacjami prezesów zarządów spółek. Te wyniki wskazują, iż ryzyko moralnego hazardu menedżerów w spółkach ze znaczącym ich udziałem we własności jest wyższe, a własność menedżerska może chronić członków zarządów przed dymisją.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
165-181
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, lbohdan@uni.lodz.pl
References
 • Aggestam M. (2004), Corporate Governance and Capital Groups in Poland, „Journal for East European Management Studies”, Vol. 9, No. 4.
 • Alfaraih M., Alanezi F., Almujamed H. (2012), The Influence of Institutional and Government Ownership on Firm Performance: Evidence from Kuwait, „International Business Research”, Vol. 5, No. 10.
 • Arrow K. (1963), Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, „The American Economic Review”, Vol. 53, No. 5.
 • Bohdanowicz L. (2014), Managerial ownership and supervisory board activity: Evidence from Polish listed companies, „Management of Organizations: Systematic Research”, Vol. 70.
 • Brunello G., Graziano C., Parigi B. (2003), CEO turnover in insider-dominated boards” The Italian case, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 27, No. 6.
 • Cheng, P., Su L., Zhu X. (2012), Managerial ownership, board monitoring and firm performance in a family-concentrated corporate environment, „Accounting and Finance”, Vol. 52.
 • Crespí-Cladera R., Gispert C. (2003), Total board compensation, governance and performance of Spanish listed companies, „Labour”, No. 1.
 • Dahya J., McConnell J. J., Travlos N. G. (2002), The Cadbury Committee, Corporate Performance, and Top Management Turnover, „The Journal of Finance”, Vol. 57, No. 1.
 • Del Brio E. B., Maia-Ramires E., Perote J. (2006), Corporate governance mechanisms and their impact on firm value, „Corporate Ownership and Control”, Vol. 4, No. 1.
 • Denis D. J., Denis D. K., Sarin A. (1997), Ownership structure and top executive turnover, „Journal of Financial Economics”, Vol. 45, No. 2.
 • Eisenberg T., Sundgren S., Wells M. T. (1998), Larger board size and decreasing firm value in small firms, „Journal of Financial Economics”, Vol. 48, No. 1.
 • Eisenhardt K. (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review”, Vol. 14, No. 1.
 • Gillian S., Starks L. (2003), Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investors: a Global Perspective, „Journal of Applied Finance”, Vol. 13, No. 2.
 • Hellman N. (2005), Can we expect institutional investors to improve corporate governance, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 21, No. 3.
 • Hölmstrom B. (1979), Moral Hazard and Observability, „The Bell Journal of Economics, Vol. 10, No.1.
 • Jensen M., Meckling W. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, Vol. 3, No. 4.
 • Jeżak J., Bohdanowicz L. (2005), Struktura i formy sprawowania władzy w polskich spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek, w: Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Jeżak J. (red.), Wyd. UŁ, Łódź.
 • Kaplan S. N., Minton B. (2006), How has CEO Turnover Changed? Increasingly Performance Sensitive Boards and Increasingly Uneasy CEOs, NBER Working Paper No. 12465, http://www.nber.org/papers/w12465.pdf, dostęp dnia 18.04.2015.
 • Kang J.-K., Shivdasani A. (1995), Firm performance, corporate governance, and top executive turnover in Japan, „Journal of Financial Economics”, Vol. 38, No. 1.
 • Kato T., Long Ch. (2006), CEO turnover, firm performance, and enterprise reform in China, „Journal of Comparative Economics”, Vol. 34, No. 4.
 • Kowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2008), Does corporate governance determine dividend pay-outs in Poland?, „Post-Communist Economies”, Vol. 20, No. 2.
 • Kozarzewski P. (2007), Corporate Governance in State-Controlled Enterprises in Poland. Paper presented on Seventh International Conference on „Enterprise in Transition”, Split: 26–27 May 2007.
 • Lasfer M. A. (2006), The Interrelationship Between Managerial Ownership and Board Structure, „Journal of Business and Accounting”, Vol. 33, No. 7.
 • Lausten M. (2002), CEO turnover, firm performance and corporate governance: Empirical evidence on Danish firms, „International Journal of Industrial Organizations”, Vol. 20, No. 3.
 • Megginson W. L., Netter J. M., (2001), From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, „Journal of Economic Literature”, Vol. 39, No. 2.
 • Mak Y. T., Li Y. (2001), Determinants of Corporate Ownership and Board Structure: Evidence from Singapore, „Journal of Corporate Finance”, Vol. 7, No. 3.
 • Morck R., Shleifer A., Vishny R. (1989), Alternative mechanisms for corporate control, „American Economic Review”, Vol. 79, No. 4.
 • Morck R., Shleifer A., Vishny R. (1988), Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis, „Journal of Financial Economics”, Vol. 20.
 • Mikkelson W. H., Partch M. M. (1997), The decline of takeovers and disciplinary managerial turnover, „Journal of Financial Economics”, Vol. 44, No. 2.
 • Razak N. H., Ahmad R., Aliahmed H. J. (2008), Government Ownership and Performance: An Analysis of listed companies in Malaysia, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1252072, dostęp dnia 24.08.2008.
 • Rosenstein S., Wyatt J. G. (2006), Shareholder wealth effects when an oficer of one corporation joins the board of directors of another company, „Managerial Decision Economics”, Vol. 15, No. 4.
 • Schen W., Lin Ch. (2009), Firm Profitability, State Ownership, and Top Management Turnover at the Listed Firms in China: A Behavioral Perspective, „Corporate Governance: An International Review”, Vol. 17, No. 4.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2001), Własność i kontrola polskich korporacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Tilba A., McNulty T. (2013), Engaged versus Disengaged Ownership: The Case of Pension Funds in the UK, „Corporate Governance: An International Review”, Vol. 21, No. 2.
 • Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Urbanek P. (2010), Rotacje zarządów polskich spółek publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.
 • Vafeas N. (1999), Board meeting frequency and firm performance, „Journal of Financial Economics”, Vol. 53.
 • Vintila G., Gherghina S. C. (2012), An Empirical Investigation of the Relationship between Corporate Governance Mechanisms, CEO Characteristics and Listed Companies, Performance, „International Business Research”, Vol. 5, No. 10.
 • Wong S. C. Y. (2004), Improving Corporate Governance in SOEs: An Integrated Approach, „Corporate Governance International”, Vol. 7, No. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f527a1e-120d-4944-be67-19bff19c8cc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.