PL EN


2014 | 31 | 1-10
Article title

MARKETING ZORIENTOWANY NA MĘŻCZYZN – ZAŁOŻENIA, UWARUNKOWANIA

Content
Title variants
EN
MALE-ORIENTED MARKETING – ASSUMPTIONS AND CONDITIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące w społeczeństwie, w szczególności związane z innym niż tradycyjne postrzeganiem ról kobiet i mężczyzn, a także nowe wzorce kobiecości i męskości wpływają na rozwój marketingu ukierunkowanego na płeć, który pozwala na wypracowanie skutecznych sposobów oddziaływania na zachowania i decyzje zakupowe konsumentów, jednak nie w oparciu o powszechne stereotypy, tylko rzeczywiste różnice pomiędzy płciami. Marketing skierowany do mężczyzn może stać się odpowiedzią na nowe oczekiwania i wzorce zachowań mężczyzn konsumentów i szansą dla wielu przedsiębiorstw na zdobycie segmentu lojalnych nabywców. Artykuł charakteryzuje mężczyzn jako konsumentów pod względem cech i procesu podejmowania decyzji zakupu, przedstawia także założenia marketingu skierowanego do mężczyzn. W opracowaniu zaprezentowano również wybrane wyniki badań ankietowych, których celem było poznanie zachowań zakupowych konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn, a także opinii na temat marketingu zorientowanego na płeć.
EN
The changes occurring in society, especially the ones related to the different perception of traditional female and male roles, as well as the new patterns of femininity and masculinity result in the development of gender-oriented marketing that makes it possible to work out efficient methods of influencing consumer behavior and purchase decisions on the basis of real differences between the two sexes and not on the commonly known stereotypes. Man-oriented marketing may become a response to the new expectations and behavior patterns of men-consumers and be an opportunity for many companies to win a segment of loyal customers. The article characterizes men-consumers by their features and purchase-decision process. It also presents the assumptions of male targeted marketing. Selected results of a questionnaire survey are presented that aimed at the determination of consumer purchase behavior with a particular consideration of men and the opinions on gender-oriented marketing.
Year
Issue
31
Pages
1-10
Physical description
Dates
published
2014-03-31
References
  • Arwaj-Sidorowicz A., Nowak A., Co z tym seksem w sprzedaży?, „Marketing w praktyce” 2013, nr 11
  • Barletta M., Marketing skierowany do kobiet, CeDeWu, Warszawa 2006
  • Cunningham J., Roberts P., Zakupy na obcasach. Sekrety kobiecych motywacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
  • How Marketers Should Appeal to Men, http://www.bullcitymutterings.com/2010/04/how-marketers-should-appeal-to-men.html
  • Izmałkowa J., Materiał na wspaniałych konsumentów, „Marketing w praktyce” 2013, nr 11
  • Jaffe D., Gender Marketing: New Insights for New Concepts, Conference Gender and Marketing, Praga, 14 listopada 2007, http://www.genderstudies.cz/download/Jaffe.pdf
  • Jak marketerzy powinni odnosić się do kobiet i mężczyzn, http://marketingkobiet.pl/?p=1967
  • Maquire H., Pan w centrum handlowym, „Marketing w praktyce” 2013, nr 11
  • Sambor R., Schedl-Richter B., New Working Environments: Why men prefer to operate video projectors and women love their smartphones. Gender aspects at the office?, http://bene.com/office-furniture/new-working-environments-gender-aspects-at-the-office/
  • Underhill P., Dlaczego kupujemy?, MT Biznes, Warszawa 2001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f52cde0-d016-446f-bc79-8ca70cfe0002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.