PL EN


2013 | 3 | 59-68
Article title

Udział prawników poznańskich w pracach Komisji Kodyfikacyjnej RP nad ujednoliceniem prawa prywatnego w latach 1919-1939

Authors
Content
Title variants
EN
Participation of Poznań lawyers in the works of the Codification Committee of the Republic of Poland on unifying private law in the years 1919-1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2013 r. upłynęła 80. rocznica powstania Kodeksu zobowiązań – aktu prawnego, który do dzisiaj uchodzi za jeden z najdoskonalszych owoców polskiego prawoznawstwa. W związku z tą rocznicą autor podjął badania nad procesem kodyfikacji prawa prywatnego w okresie II RP. Celem opracowania jest podsumowanie i usystematyzowanie ustaleń polskiego prawoznawstwa w zakresie udziału prawników poznańskich w procesie ujednolicania prawa zobowiązań. W opracowaniu czytelnik odnajdzie obszerny przegląd bibliograficzny dotyczący zagadnienia, informacje na temat poznańskich prawników uczestniczących w pracach Komisji Kodyfikacyjej RP oraz funkcjach jakie w niej pełnili.
EN
In 2013, we had the 80th anniversary of establishing the Code of Obligations - a legal act which even today is considered as the best creation of jurisprudence. Due to this anniversary, the author undertook to carry out research on the process of private law codification during the Second Republic of Poland. The aim of this article is to summarize and systematize the findings of Polish legal science on the participation of lawyers from Poznań in the process of unifying the contract law. The reader will find an extensive bibliographic review on this topic, information on Poznań lawyers participating in the works of the Codification Committee of the Republic of Poland and on their functions in the Committee as well.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f53ae6a-9c55-460b-9508-3b8070174632
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.