PL EN


2016 | 1 | 58-62
Article title

Częstość występowania urazów wieku dziecięcego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
References
 • Jończyk R, Ożóg A. Wybrane problemy chirurgiczne wieku dziecięcego w praktyce lekarza rodzinnego. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2008; 1: 84–90.
 • Mazur J, Chańska M. Zagrożenie wypadkami w pierwszych latach życia: od epidemiologii do prewencji. Pediatr Pol 1998;LXXIII (2): 133–140.
 • Malinowska-Cieślik M, Balcerzak B, Mokrzycka A, i wsp. Ocena prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i nastolatków w Polsce. Zdr Publ Zarz 2012; 10(2): 80–94.
 • Długoń I, Cichocka J, Gołębiak I, i wsp. Urazy głowy i kończyn u dzieci jako przyczyna konsultacji w izbie przyjęć wybranego szpitala pediatrycznego. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(1): 16–19.
 • Barczykowska E, Żurawska M, Daniluk-Matraś I, i wsp. Ocena urazowości u dzieci hospitalizowanych w K linice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w B ydgoszczy w latach 2005–2009. Pielęg Chir Angiol 2012; 6(4): 142–15
 • Rusek W, Pop T, Jarochowicz S, i wsp. Najczęstsze urazy kończyn górnych i dolnych u dzieci i młodzieży. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2010; 8(4): 427–434.
 • World Report on Child Injury Prevention. Children and burns [online] [cyt. 15.01.2014]. Dostępny na URL : http://www.ki.se/ csp/pdf/Publications/children_and_burns_engl.pdf
 • Gontko K, Ratajczak K, Naskręt M. Oparzenia u dzieci w województwie wielkopolskim w 2010 roku. Anest Ratow 2012; 6:402–408.
 • Kubus M, Andrzejewska E, Kuzański W. Rany kąsane u dzieci – problem leczniczy i społeczny. Prz Pediatr 2012; 42(1): 5–9.
 • . Daniels DM, Ritzi RB , O’Neil J, et al. Analysis of nonfatal dog bites in children. J Trauma 2009; 66(3): 17–22.
 • Langley RL . Human fatalities resulting from dog attacks in the United States, 1979–2005. Wilderness Environ Med 2009; 20(1):19–25.
 • Mackiewicz B, Łaszkowski W. Zgłaszalność dzieci z urazami głowy do szpitala i struktura ich obrażeń. Rocz Dziec Chir Uraz 2001/2002; 29(5): 36–40.
 • MacKay M, Vincenten J. Child Safety Report Card 2007 – Poland. Amsterdam: European Child Safety Alliance, Eurosafe; 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f5515e1-8e01-4190-ab7d-22f239120e92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.