PL EN


2012 | 3/2012 (38) | 219-228
Article title

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe możliwości pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Content
Title variants
EN
Repositories of the SYNAT project as a new opportunity to gain knowledge for the educational systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono projekt SYNAT jako nowe przedsięwzięcie mające na celu utworzenie w kraju, powiązanej z odpowiednimi rozwiązaniami na świecie, uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Projekt ten analizowano pod kątem jego relacji z systemami edukacji, a zwłaszcza e-edukacją. Jego realizacja powinna przyczynić się do wzrostu jakości systemów edukacji i tym samym przyczynić się do znaczącej poprawy pozycji Polski zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie.
EN
The paper presents the SYNAT project as a new venture to create in the country a universal, open, repositories hosting platform for networking and communication knowledge for science, education and open knowledge society, associated with the corresponding solutions in the world. This project is analyzed for its relationship with education systems in particular, e-education. Its implementation should contribute to the quality of education and thus contribute to a significant improvement in the Polish position in the European Union and the world.
Keywords
Year
Issue
Pages
219-228
Physical description
Dates
published
2012-09-30
Contributors
References
 • Bersih, J. 2004. The Blended Learning Book, John Wiley & Sons.
 • Crow, R. 2002. The Case for Institutional Repositories: a SPARC Position Paper, Washington, http:www.arl.org/sparc/IR/ir.html, dostęp: 26.04.2011.
 • Gackowski, Z. 2012. The Helix of Human Cognition: Knowledge Management According to DIKW, E2E, and the Proposed View. Informing Science: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, nr 15.
 • Górecka-Hajkiewicz, M. (red) 2012. Proponowany model biznesowy dla instytucji eksploatującej platformę SYNAT, raport z badań, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.
 • Kisielnicki, J. 2011a. Docelowy model biznesowy dla instytucji eksploatujących platformę SYNAT jako podstawy Krajowego Systemu Informacji Naukowo Technicznej KNSIT, materiały konferencji SYNAT, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.
 • Kisielnicki J. 2011b. Krajowy System Informacji Naukowo-Technicznej KNSIT jako znaczący element budowy systemu społeczeństwa informacyjnego, w: Informatyka 4 przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • W. Chmielarz, J. Kisielnicki, O. Szumski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Köhler, M., Arndt, H.W. i T. Fetzer 2008. Information Society as Seen by EU Citizens, The Gallup Organization.
 • Lambe, P. 2007. Organising Knowledge: Taxonomies, Knowledge and Organisational Effectiveness, Chandos Publishing.
 • Lee, C.C. i J. Yang 2000. Knowledge Value Chain. Journal Management of Development, nr 4 (21).
 • Levitt, B. i J. March 1988. Organizational Learning. Annual Review of Sociology, nr 14.
 • Niezgódka, M. 2009. Modele otwartego komunikowania w nauce i edukacji – perspektywy dla Polski, w: Otwartość w nauce – Open Access i inne modele, Warszawa: materiały konferencji PAN, PAN 2009. Public Trust in Science and Industry-supported Research and Education, materiały konferencji PAN, Warszawa.
 • Rosenberg, M.J. 2001. E- Learning, Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, Mc Graw Hill
 • Rosenberg, M.J. 2006. Beyond E-Learning: Approaches and Technologies to Enhance Knowledge, Learning and Performance, Pfeiffer.
 • Saadé, R. 2006. Motivation in Internet-Based Learning Mediums. Information & Management.
 • Saadé, R. i B. Bahli 2005. The Impact of Cognitive Absorption on Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use in On-line Learning: An Extension of the Technology Acceptance Model. Information & Management, nr 2 (42), s. 317–327.
 • Saadé, R. i I. Galloway 2005. Understanding the acceptance of multimedia applications for learning. Issues in Informing Sciences and Information Technology, nr 2, s. 287–296.
 • Sveiby, K.E. 2001. Intellectual Capital and Knowledge Management, http://www.sveiby.com.
 • Sveiby, K.E. 2005. Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości. E-mentor nr 2 (9).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f553302-ee7a-4e61-8494-596472658bc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.