PL EN


2013 | 13 | 95-104
Article title

Dyrektywne akty mowy w Nowym Testamencie

Title variants
EN
Directive speech acts in the New Testament
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article discusses the directive speech acts in the New Testament. The author presents examples of such acts from the New Testament Scriptures, and then carries out their pragmalinguistic analysis.
Year
Volume
13
Pages
95-104
Physical description
Contributors
References
 • This article discusses the directive speech acts in the New Testament. The author presents examples of such acts from the New Testament Scriptures, and then carries out their pragmalinguistic analysis.
 • Literatura
 • Austin J. L., 1993, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne (tyt. org. Philosophical Papers. Sense and Sensibilia. How to Do Thinks with Words, przeł. B. Chwedeńczuk), Warszawa.
 • Komorowska E., 2008, Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim, Szczecin – Rostock.
 • Prokop I., 2010, Aspekty analizy pragmalingwistycznej, Poznań.
 • Pytel-Pandey D., 2009, Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz, „Slavica Wratislaviensia”, CL, Wrocław, s. 227–232.
 • Pytel-Pandey D., 2011, Dyrektywne akty mowy – klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji, „Slavica Wratislaviensia”, CLIV, Wrocław, s. 149–158.
 • Searle J. R., 1987, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, (tyt. org. Speech Acts. An Esay in the Philosophy of Language, przeł. B. Chwedeńczuk), Warszawa.
 • Searle J. R., 1999, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość (tyt. org. Mind, Language and Society. Philosophy in the Real Word, z ang. tł. D. Cieśla), Warszawa.
 • Wierzbicka A., 1973, Akty mowy, [w:] Semiotyka i struktura tekstu, pod red. M. R. Mayenowej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 201–219.
 • Формановская Н. И., 2007, Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика, Москва.
 • Hindelang G., 1978, Auffordern. Die Untertypen des Aufforderns und ihre sprachlichen Realisierungsformen, G¨oppingen.
 • Hindelang G., 2010, Einf¨uhrung in die Sprechakttheorie, 5. Auflage, T¨ubingen.
 • Маслова А. Ю., 2008, Введение в прагмалингвистику, изд. 2., Москва.
 • Wunderlich D., 1976, Studien zur Sprechakttheorie, Frankfurt am Main.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f554640-349c-4390-8750-80753e95c452
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.