PL EN


2016 | 8 | 145-158
Article title

Inwentarze kościoła i klasztoru bernardynów w Gwoźdźcu z 1855 r.

Content
Title variants
EN
The 1855 inventories of the Bernardine Church and Monastery in Hvizdets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ufundowany w XVIII w. klasztor bernardynów w Gwoźdźcu trafił w 1772 r. pod panowanie Habsburgów austriackich. Władze austriackie wymagały sporządzania inwentarzy często, nawet co kilka lat. Bernardyni gwoździeccy sporządzali takie inwentarze, ale nie zachowały się one w archiwum bernardyńskim. Zachował się natomiast pochodzący z 1855 r. inwentarz sporządzony na polecenie prowincjała bernardynów. W następnych latach zakonnicy dopisywali w nim jedynie ubytki i nabytki. Twórcami inwentarzy byli zakonnicy, często dyskreci klasztoru. Następnie komisja złożona z przedstawicieli władz zakonnych badała zgodność inwentarza ze stanem rzeczy i składała swoje podpisy i pieczęcie. Inwentarze służyły prowincjałom bernardyńskim do prowadzenia kontroli nad stanem majątkowym poszczególnych klasztorów. Były one przedstawiane i zatwierdzane również na kapitułach prowincjalnych.
EN
Founded in the 17th century, the Bernardine Monastery in Hvizdets (Gwoździec) found itself under the Austrian Habsburg rule in 1772. The Austrian authorities required frequent inventory taking, even every few years. The Hvizdets Bernardines did compile such inventories, but they have not survived in the Bernardine archives. What has survived is an 1855 inventory commissioned by the Bernardine provincial. In subsequent years the monks only added to it losses and acquisitions. The inventories were taken personally by the Bernardines from the monastery. Next, a commission made up of representatives of the order’s authorities verified the compliance of the inventory with the actual state affairs, with the commission members putting their signatures and seals to the document. The inventories were used by Bernardine provincials to control the financial status of the various monasteries. In addition, the inventories were presented and approved during provincial chapters.
Year
Volume
8
Pages
145-158
Physical description
Contributors
  • Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zwbrzydowskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f614c5a-62ea-4fe7-b932-40242838fb3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.