PL EN


2019 | 40 | 2 | 131-144
Article title

Salezjańskie harcerstwo w latach 1918-1939

Content
Title variants
EN
Salesian scouting in years 1918-1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1918 r. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Kraj powstał z trzech zaborów. Proces odbudowywania państwowości napotykał liczne problemy: brak struktur politycznych, zniszczenia wojenne, różne prawodawstwo, brak jednego systemu szkolnictwa. Sytuacje komplikował ponadto ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny. Nowa władza zdawała sobie sprawę, że kwestia szkolnictwa i wychowania należy do priorytetowych. W proces odbudowy młodego kraju czynnie włączyli się salezjanie, którzy byli obecni na ziemiach polskich od 1898 r. Tworzyli szkolnictwo ogólnokształcące, szkoły zawodowe i sierocińce. Jedną z form pracy z młodzieżą było harcerstwo. Salezjanie formę tę wspierali i angażowali się w organizowanie i prowadzenie drużyn harcerskich.
EN
In 1918, Poland after 123 years of foreign rule regained its independence. The country was recreated from three partitions. The process of restoring the statehood came across numerous problems: war damage, lack of political structures, or of one, unified legislation or education system. The situation was further complicated by the global economic crisis. The new authorities were aware that the issue of education and upbringing was a priority. The Salesians who had been present in Polish lands since 1898, actively participated in the reconstruction of the young country. They formed secondary school education, vocational schools and orphanages. One of the forms of youth work was scouting. The Salesians supported this form and were involved in organizing and running scout squads.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
131-144
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • - A 212. J. Nęcek, Wspomnienia o pracy w ZHP Hufca Podgórskiego w Krakowie w latach 1936/1939.
 • - A 212. Pismo do Księdza Inspektora Adama Cieślara. Projekt akcji letniej salezjańskich drużyn harcerskich w r. 1939.
 • Formella, Zbigniew. 2005. Salezjańskie „Dęby”. Piła.
 • Ghiberti, Giuseppe. 2018. Spotkać księdza Bosko, tłum. Jacek Jurczyński. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Hallo tu Supraśl. 1939. Pokłosie Salezjańskie, 7-8, 167-170.
 • Harcerze i Zuchy przy oratorium obchodzą święto swego patrona św. Jana Bosko. 1939. Pokłosie Salezjańskie, 4, 98.
 • Harcerze z oratorium łódzkiego godnie uczcili swego patrona. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 3, 68.
 • Jankowski, Stanisław. 2016. Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana Bosko. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 • Kronika z „Domu Sierot” w Warszawie, na Litewskiej 14. 1934. Pokłosie Salezjańskie, 10, 200-201.
 • [Kuty Wilk]. 1937. Drużyna harcerska wśród oratorianów łódzkich melduje się przy pracy. Pokłosie Salezjańskie, 12, 261.
 • Lewandowska, J. 1937. Salezjański obóz letni W. F. i P. W. w Grandziczach. Pokłosie Salezjańskie, 10, 218-221.
 • Łódź – Wodna 34. Z oratorium. 1939. Pokłosie Salezjańskie, 6, 135.
 • Marszałek, Katarzyna. 2016. Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918-2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego. Kraków: Impuls.
 • [Mocny Wilk]. 1937. Pierwszy obóz instruktorski dla salezjanów-harcerzy. Pokłosie Salezjańskie, 10, 221-223.
 • Obóz harcerskiej lwowskiej „Szesnastki” przy Zakładzie im. Abrahamowiczów, pod zarządem Ks. Ks. Salezjanów we Lwowie. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 10, 224-225.
 • Oratorium codzienne w Supraślu. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 2, 40.
 • Oratorium salezjańskie duszą Supraśla. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 2, 177.
 • Pierwszy obóz letni różanostockiej drużyny harcerskiej. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 10, 224.
 • Ślósarczyk, Jan. 1960-1969. Historia Prowincji świętego Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. 1-7. Pogrzebień (mps).
 • [Uczestnik]. 1930. Warszawa – Wycieczka do Czerwińska. Pokłosie Salezjańskie, 7-8, 217-219.
 • [Uczestnik]. 1932. Z Warszawy. Pokłosie Salezjańskie, 9, 227-230.
 • [Uczestnik]. 1938. Łódź – Wodna 34. – Kolonia letnia oratorium. Pokłosie Salezjańskie, 10, 223.
 • Uroczystości w Zakładzie Salezjańskim przy ulicy Litewskiej. 1934. Pokłosie Salezjańskie, 6, 134-135.
 • Warszawa – 56 WDH na obozie. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 10, 221.
 • Wędrówki harcerzy z Aleksandrowa. 1937. Pokłosie Salezjańskie, 10, 218.
 • Wilk, Stanisław. 1998. Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898-1998). Lublin-Warszawa: Salezjański Ośrodek Misyjny.
 • Wojtycza, Janusz. 2003. Baden-Powell Robert Stephenson Smyth. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. Tadeusz Pilch, t. 1, 305-306. Warszawa: Żak.
 • Z kroniki wakacyjnej Oratorium im. Jezusa Młodzieńca w Krakowie. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 10, 222.
 • Z Małego Seminarium Salezjańskiego w Lądzie. 1938. Pokłosie Salezjańskie, 6, 155-157.
 • Z Salezjańskiego Kolegium w Aleksandrowie Kujawskim. 1934. Pokłosie Salezjańskie, 2, 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f63fa73-14e4-407a-ade9-4b57c41c2c20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.