PL EN


2018 | 54 | 1(21): Historia | 275-286
Article title

DAROWIZNA TEOFILA KOSTIUKA Z SOKOŁOWA MAŁOPOLSKIEGO NA RZECZ DZIEŁA SALEZJAŃSKIEGO W PRZEMYŚLU Z 1907 ROKU

Title variants
EN
The donation from Teofil Kostiuk from Sokołów Małopolski to the Salesian house in Przemyśl in 1907
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Salesian educational institution in Przemyśl began in July 1907. The initiative came from Bishop Józef Pelczar, a great social worker and ordinary of the diocese, while Rev. August Hlond SDB was the one who organized the new Salesian house. This paper deals with the financial aid in the initial phase of the foundation of the Salesian institution that came from Teofil Kostiuk from Sokołów Małopolski.
Year
Volume
54
Pages
275-286
Physical description
Contributors
References
 • J. Brakowski, „Wiadomości Salezjańskie” polska wersja „Bolettino Salesiano” w l. 1897–1910, w: Dynamiczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888–1910), inicjator dzieła salezjańskiego na Ziemiach Polskich, red. J. Wąsowicz, Piła 2010 (Seria: „Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej”, t. 2), s. 143–165.
 • H. Dudzińska, Legioniści z powiatu kolbuszowskiego i powiatowy ruch legionowy z lat 1914–1919, „Rocznik Kolbuszowski”, 3 (1994).
 • P. Górecki, Ksiądz Johanes Chrząszcz (1857–1928) – duszpasterz, człowiek nauki i pióra, badacz śląskich dziejów, „Biblitheca Nostra: śląski kwartalnik naukowy”, 1 (2015), s. 64–73.
 • J. Mandziuk, Chrząszcz Jan, w: Słownik polskich teologów katolickich 1918–1981, t. 5, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 216–221.
 • J. Pietrzykowski, Współtwórcy „salezjańskiego Przemyśla”, „Seminare”, 25(2008), s. 457–469.
 • Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963, red. R. Witalec, I. Witowicz, Rzeszów-Przemyśl 2007.
 • Salezjańskiego Zakładu Wychowawczego w Przemyślu 25-lecie dzieje 1907–1932, Warszawa 1932.
 • 100 lat salezjanów w Przemyślu, red. J. Goćko SDB, K. Skałka SDB, Przemyśl 2007.
 • A. Świeży, Domy (zakłady) salezjańskie w Przemyślu w czasie Wielkiej Wojny 1914–1918, „Rocznik Przemyski. Historia”, t. 52: 2016, z. 1(19), s. 55–74.
 • A. Świeży, Salezjańska działalność ks. Augusta Hlonda w Przemyślu, w: Kardynał August Hlond (1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, red. J. Pietrzykowski SDB,
 • J. Wąsowicz SDB, Dębno 2015 (Seria: „Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej”, t. 5), s. 13–21.
 • A. Świeży, Salezjańskie początki; Oratorium dla chłopców na Zasaniu; Formy działalności oratoryjnej w okresie międzywojennym; Stulecie dzieła salezjańskiego w Przemyślu 1907–
 • 2007; Księża kompozytorzy (współautorstwo z T. Ślusarczykiem), w: Daj mi duszę, resztę zabierz, oprac. K. Fil, Przemyśl 2013, s. 15–40, 67–74, 129–132.
 • A. Świeży, W. W. Żurek, Salezjańska działalność wychowawczo-dydaktyczna w Przemyślu na Zasaniu w latach 1907–1945, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 82 (2004), Lublin 2005, s. 305–378.
 • A. Świeży, Wspomnienia z czasu I wojny światowej. List ks. Walentego Kozaka salezjanina. Przemyśl 1 lipca 1915 r., „Rocznik Przemyski. Historia”, t. 53: 2017, z. 1(20), s. 237–248.
 • S. Zimniak, Salesiani di don Bosco nella Małopolska (1898–1919), w: Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie, red. J. Wołczański, Kraków-Lwów 1999.
 • S. Wilk, Kosiński Stanisław (1923 –1991), salezjanin, historyk Kościoła, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981 –1993, t. 8, red. J. Mandziuk, Warszawa 1995, s. 294–298
 • S. Wilk, Początki działalności salezjańskiej w Przemyślu w kontekście rozwoju dzieła salezjańskiego na ziemiach polskich (1898–1922), w: 100 lat salezjanów w Przemyślu, red. . Goćko SDB, K. Skałka SDB, Przemyśl 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f66ac82-88d4-4532-9ddf-9a470fbdbc8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.