PL EN


2016 | 7 | 3 | 115-121
Article title

Edukacja zdalna w strategii szkoły wyższej

Content
Title variants
EN
Distanse learning in the higher education institution strategy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cechą charakterystyczną początku XXI w. jest rozwój nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. Przyczyn występowania tego zjawiska należy się doszukiwać w rozwoju technologii sieciowych oraz zachodzących procesach globalizacji sprzyjających wzrostowi znaczenia edukacji na odległość. Jej różne modele są ciągle dyskutowane, testowane i wdrażane, począwszy od wykorzystania internetu jako dodatkowego źródła informacji, po całkowicie zdalny proces uczenia się, włącznie z kontrolą aktywności oraz oceną wyników nauczania i tworzeniem społeczności uczących się.
EN
The characteristic feature of the beginning of the XXI century is the development of modern teaching forms with the use of the internet. The development of network technologies and globalization processes favoring the growth of distance learning significance are the reasons for such a phenomenon. The distance learning various models are being constantly discussed tested and implemented. It concerns the use of the Internet as the additional source of information and entirely remote learning process, including the activities monitoring, assessment of learning outcomes and creation of learning communities.
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
115-121
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Chmielewski A. (2007), E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej - perspektywy i mierniki, „e-Mentor” nr 5, http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/22/id/483 (05.2016).
  • Kaplan R.S., Norton D.P. (1992), The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, Harvard.
  • Morańska D. (2013), Jakość kształcenia a zastosowanie e-learningu w szkole wyższej – pilotażowe badania ewaluacyjne, „Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane Problemy Edukacji Informatycznej i Informacyjnej” nr 5, cz. 2.
  • Rostański M., Orzechowski K., Morańska D., Tkacz P. (2015), Stable e-Learning Platform. Challenges for Institutions Using Distant Learning [w:] L. Varkoly, R. Szczebiot, M. Zabovsky (red.), Present Day Trends of Innovations, Zilina–Dubnica nad Váhom–Łomża.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f6a6636-cdc5-4974-8d66-35a980bf7237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.