PL EN


2014 | 87-88 | 232-239
Article title

Czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią?

Authors
Title variants
EN
Is it Orpheus singing or is it the sound of the trees in the wind?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony inscenizacji „Orfeusza i Eurydyki” Glucka dokonanej przez wybitnego reżysera włoskiego teatru Romea Castellucciego. Andrzej Pitrus dokonuje aspektowej analizy oraz interpretacji utworu, w którym w sposób niezwykle nowatorski i oryginalny wykorzystano medium wideo. Reżyser wprowadził na scenie przekaz na żywo realizowany poza sceną, a nawet budynkiem opery. Nie tylko osiągnął w ten sposób rozszerzenie przestrzeni teatralnej, ale wprowadził poruszający wątek egzystencjalny. Opowieść o mitycznych kochankach została zderzona z losami dwóch współczesnych Eurydyk – młodych kobiet cierpiących na „syndrom zamknięcia”.
EN
The article is devoted to the analysis of the staging of Gluck’s “Orpheus and Eurydice” made by the famous theatre director Romeo Castellucci. Andrzej Pitrus carries out a multifaceted analysis and interpretation of the play, in which in an extremely innovative and original way the medium of video is used. The director introduced a life transmission of scenes taking place away from the stage or even the building of the opera. Not only did he manage to widen the space of the theatre in this manner, but introduced a moving existential theme. The story of the mythical lovers was confronted with the fate of two contemporary Eurydici – young women suffering from the “locked in syndrome”.
Year
Issue
Pages
232-239
Physical description
Contributors
  • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
  • Arfara, Katia, Instance: La Socìetas Raffaello Sanzio, Purgatory (2008) [w:] Sarah Bay-Cheng, Chiel Kattenbelt, Andy Lavender (red.), Mapping Intermediality in Performance, Amsterdam: Amsterdam University Press 2010
  • Castellucci, Claudia, Chiara Guidi, Comitato Taormina Arte, Romeo Castellucci, Joe Kelleher, Nicholas Ridout, The Theatre of Socìetas Raffaello Sanzio, London and New York: Routledge 2007
  • Kozłowski, Krzysztof, Teatr i religia sztuki. 'Parsifal' Ryszarda Wagnera, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2004.
  • Mitchell, W.J.T. , Czego chcą obrazy?, przeł. Łukasz Zaremba, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013
  • Dorota Semenowicz, Dorota, To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Socìetas Raffaello Sanzio, Poznań – Kraków: Fundacja Malta iKorporacja Ha!Art 2013
  • Wiesing, Lambert, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: Oficyna Naukowa 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f6b21b1-9da3-43aa-a868-4f299449560f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.