PL EN


2016 | 3(19) | 13
Article title

Funkcje Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w kształtowaniu bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
The functions of the Organization for Security and Cooperation in Europe in building up security
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This author discusses the activity of The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). The main aim of this paper is to present the main functions of the OSCE in the building up of generally understood security. The first part of the paper is about the origin of the OSCE. The second part discusses the main documents regulating the tasks of the OSCE as well as the principal functions that the organization fulfils in the main areas of its activity. The last part presents the results of the OSCE’s work and possible areas in which the organization could work in the future.
Keywords
PL
Contributors
References
 • Binkowski Henryk (red.), OBWE w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego, AON, Warszawa, 2003.
 • 2. Bloed Arie, Dwadzieścia lat procesu KBWE: od konfrontacji do współpracy, Wydawnictwo Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 1995.
 • 3. Cziomer Erhard, Zyblikiewicz Lubomir (red.), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa, 2006.
 • 4. Gajewski Jacek, Szczepanik Krzysztof, Vademecum organizacji europejskich (angielsko-polskie), Wydawnictwo ASKON, Warszawa, 2000.
 • 5. Łoś-Nowak Teresa (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-skiego, Wrocław, 1999.
 • 6. Kuźniak Brygida, Marcinko Marcin, Organizacje międzynarodowe, wyd. 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2013.
 • 7. Malendowski Włodzimierz, Mojsiewicz Czesław (red.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Poznań, 1996.
 • 8. Marcinkowski Czesław (red.), OBWE wobec wybranych problemów bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo M.M., Pruszków, 2013.
 • 9. Paryska Karta Nowej Europy, Warszawa, 1991.
 • 1. Karta Narodów Zjednoczonych , rozdz. VIII, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/ txt/onz/1945.html.
 • 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zapobieganie_i_zwalczanie_terroryzmu.
 • 3. The Bucharest Plan of Action For Combating Terrorism, http://www.osce. org/atu/42524?download=true.
 • 4. The Role of Civil Society in Preventing Terrorism, http://www.osce.org/ odihr/25142?download=true.
 • 5. https://pl.sputniknews.com/swiat/201512051588363-obwe-terroryzm-rosja/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f701ede-f06b-4167-b2b4-3f11b1b2d44f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.