PL EN


Journal
2016 | 36 | 133-150
Article title

Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego.

Title variants
EN
What Urban Democracy? – The Socialized City or Anarcho-Capitalist? The Case of Alternative Society Movement.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the presented paper the attention is focused on the so-called urban social movements, especially on the radical, anarchist faction of Polish urban movements. The article offers detailed analysis of the case of Ruch Społeczeństwa Alternatywnego [RSA; Alternative Society Movement], the social movement that operated most actively in Poland in the 80’s and 90’s of the 20th century. First of all, the main interest is on urban outlook that movement’s activists expressed as a part of unofficial counterpublics. It clearly corresponds with what we call today a demand of “urban democracy” or “the right to the city”. To some extent they have idiosyncratic character, however, on the one hand drawing its emancipatory potential directly from the anarchist tradition, on the other being closer to the libertarian ideas.
Journal
Year
Issue
36
Pages
133-150
Physical description
Contributors
References
  • Kozyr-Kowalski S. 1999. Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań: Wydawnictwa Naukowe UAM,Kurnicki K. 2014. (Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego opisu, „Trzeci Sektor”, nr 31,Pluciński P. 2013. Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy, „Praktyka Teoretyczna”, nr 3(9) 133-157,Pluciński P. 2012. Metroengelsizm, czyli o Engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem, „Nowa Krytyka”, nr 28: 103-121,Merrifield A. 2002. Metromarxism. A Marxist Tale of the City, New York–London: Routledge,Żakowska M. 2013. Ruchy miejskie a tradycja ruchów społecznych, „Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badan Społeczności i Polityk Lokalnych”, nr 3(10),Mergler L. 2014. O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto?, w: Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. 2013. Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej,Urbański J. 2011. Co to są problemy miejskie? Po Kongresie Ruchów Miejskich, http://www.rozbrat.org/publicystyka/aktywizm/2517-co-to-sa-problemy-miejskie-po-kongresie-ruchow-miejskich [dostęp: 8 kwietnia 2017],Fung A. 2004. Empowered Participation. Reinventing Urban Democracy, Princeton–Oxford: Princeton University Press,Urban Governance and Democracy. Leadership and Community Involvement, red. M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart, Routledge, London–New York 2005Purcell M. 2006. Urban Democracy and the Local Trap, „Urban Studies” 2006, vol. 43, no. 11, s. 1921–1941Purcell M. 2008. Recapturing Democracy. Neoliberalization and the Struggle for Alternative Urban Futures, New York–London: Routledge.Mergler L. 2011. Konflikty o przestrzeń a stan demokracji miejskiej na wybranych przykładach w Poznaniu, w: O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, red. M. Nowak, P. Pluciński, Kraków: Korporacja Ha!art,Antonów R. 2004. Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Malendowicz P. 2007. Polski ruch anarchistyczny wobec współczesnych wyzwań politycznych, Piła: PWSZ im. Stanisława Staszica,Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wybór tekstów, wybór i oprac. D. Kaczmarek, Oficyna Wydalnicza Bractwa "Trójka", Poznań 2009,Skiba K., Janiszewski J., Konnak P.K. 2011. Artyści, wariaci, anarchiści. Opowieść o gdańskiej alternatywie lat 80-tych, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury,Homek. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990, red. G. Berendt, K. Brzechczyn, Z. Stybel, J. Waluszko, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk 2013,Pawłowska K. 2001. Idea swojskości miasta, Kraków: Politechnika Krakowska,Moje miasto. Wybór 48 opowiadań, wspomnień i historii o miastach, red. M. Błaut, P. Mróz, J. Waluszko, Duch Miejsca, Gdańsk 2002Górski R. 2007. Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków : Korporacja Ha!art,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2f70abac-d594-4b93-aa0c-0cab84a0f2d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.